Verbeter de leercultuur van uw bedrijf met subsidie

Bedrijven moeten blijven investeren in de leercultuur van hun bedrijf, zo vindt het kabinet. Het wordt dan ook aangemoedigd via verschillende subsidieregelingen, zoals de SLIM en MKB!dee. Maar: wat wordt eigenlijk verstaan onder ‘leercultuur’? En waarvoor kunnen de bijbehorende subsidies precies worden aangevraagd? In dit artikel leest u meer.

 

Over het begrip leercultuur

Met ‘leercultuur’ wordt gedoeld op de wijze waarop een organisatie nieuwe kennis opdoet, intern verspreidt en laat toepassen door de eigen medewerkers. Daarbij ligt de nadruk sterk op begrippen als ’de lerende organisatie’ en ‘een leven lang ontwikkelen’ van personeel. Dit gaat verder dan (zo nu en dan) een medewerker op cursus sturen. Daarom zijn de leercultuur-subsidies ook niet bedoeld voor het volgen van trainingen, cursussen of opleidingen. Maar waarvoor dan wel?

SLIM-subsidie voor leercultuur-projecten

De SLIM is een belangrijke subsidieregeling voor leercultuur-projecten. Binnenkort start hiervoor een nieuwe subsidieronde, die open staat van 1 tot en met 30 september 2021. Bedrijven kunnen dan subsidie aanvragen voor projecten die ervoor zorgen dat het eigen personeel zich kan blijven ontwikkelen op de werkvloer. Daarbij kan gedacht worden aan het:

  • ontwikkelen en implementeren van slimme methoden voor leren en kennisoverdracht gericht op eigen medewerkers
  • doorlichten van de scholingsbehoeften van de eigen medewerkers
  • inwinnen van loopbaan- en ontwikkelingsadviezen voor eigen medewerkers
  • opstellen van scholingsplannen voor eigen medewerkers (de subsidie vergoedt geen scholingskosten).

Wie kan SLIM-subsidie aanvragen (en hoeveel)?

De SLIM-ronde van september staat open voor (individuele) mkb’s. Samenwerking is niet verplicht. Wel is het toegestaan om een externe partij in te schakelen voor advies of een doorlichting. Het opstarten van een SLIM-aanvraagtraject is met name interessant voor ‘kennisintensieve’ bedrijven van enige omvang (bijvoorbeeld met een eigen HR-afdeling). De SLIM-subsidie vergoedt doorgaans 60% van de projectkosten en kan oplopen tot een subsidiebedrag van maximaal 24.999 euro. De aanvrager moet wel bereid zijn tot het voorfinancieren van de kosten: de subsidie wordt pas betaald na het project (uiterlijk 18 maanden na de subsidieaanvraag).

Of leercultuur-subsidie… via MKB!dee

Er is overigens nog een andere subsidie voor leercultuur-projecten: de subsidieregeling MKB!dee (soms geschreven als MKB-idee). Begin juni berichtten wij u al over deze subsidieronde. Aanvragen kan nog tot en met 7 september 2021. Laten we eerlijk zijn: die snelle deadline is wel érg kort dag voor projecten die nog helemaal ‘van scratch af aan’ moeten worden opgesteld. Maar als het gaat om gevorderde plannen die al concreet zijn uitgekristalliseerd, kan een poging toch zeker de moeite waard zijn (de subsidie kan oplopen tot 200.000 euro). PNO Consultants en Nehem (onderdeel van de PNO Group) kunnen u bijstaan als u hulp nodig heeft bij die lastige ‘laatste loodjes’ van uw subsidieaanvraag. En uiteraard kunt u óók bij ons terecht voor deskundige tips of een kansenverhogende review door onze experts!

Meer weten?

Werkt uw bedrijf aan een subsidieaanvraag of aan plannen ter verbetering van de leercultuur binnen uw eigen bedrijf? De experts van Nehem en PNO’s Team Scholing & Arbeid zijn u graag van dienst. Leg ons uw vraag voor of stuur een korte beschrijving van uw plannen. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement