Visserij en aquacultuur kan nu verduurzamen met subsidie

 

Er is dringend behoefte aan nieuwe innovaties om de visserij- en aquacultuursector duurzamer te maken. Daarom start binnenkort een nieuwe subsidieregeling ‘innovatieprojecten ten behoeve van een duurzame visserij en aquacultuur’. PNO vertelt u meer over de kansen.

Voor wie is deze subsidieregeling?

De nieuwe subsidieregeling is gericht op partijen die actief zijn in de sector visserij en aquacultuur. Het gaat daarbij om het vangen, kweken of telen van vissen, schaal- en schelpdieren of waterplanten (inclusief kunstmatige kweekinstallaties voor zeevis, mosselen, oesters en algen). Individuele bedrijven, onderzoeks- en kennisinstellingen en samenwerkingsverbanden kunnen de subsidie aanvragen. De subsidie is alleen bedoeld voor innovatieprojecten.

Wat is een goed innovatieproject?

Onder een ‘innovatieproject’ wordt hier verstaan: een project dat draait om een vernieuwend nieuw product (of productieproces). Zo’n project moet in ieder geval voldoen aan drie belangrijke basisvoorwaarden:

 • het bestaat uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling (de subsidie is niet bedoeld voor fundamenteel onderzoek of marktintroductie)
 • is gericht op innovatie van visserij- of aquacultuurproducten (of de productie daarvan)
 • en zorgt voor een substantiële verbetering van de duurzaamheid in de sector (door het verminderen van milieubelastende effecten, óf de ontwikkeling van andere, duurzamere vangst- of kweekmethoden).

Subsidiebedragen en percentages

De subsidie bedraagt maximaal 1 miljoen euro per innovatieproject. De hoogte van de subsidiebijdrage wordt per geval bepaald. Doorgaans vergoedt de subsidie 40% van de kosten bij experimentele ontwikkeling, en 65% bij industrieel onderzoek. Voor mkb’s geldt een extra verhoging van 10%. En voor onderzoeksorganisaties kan de subsidie zelfs oplopen tot 100% van de projectkosten (mits het gaat om belangrijke projecten voor de sector).

Verdere subsidievoorwaarden en tips

In aanvulling op de drie bovengenoemde basisvoorwaarden noemen we nog een paar andere punten die van belang zijn bij deze subsidieregeling:

 • de innovatie moet zicht bieden op commerciële toepassing binnen vijf jaar
 • een goed innovatieproject heeft circa 1 miljoen euro aan totale projectkosten
 • aanvragen van deze subsidie kan van 8 juli tot en met 15 september 2021
 • let op: dit kan slechts zolang het subsidiebudget reikt (4,5 miljoen euro)!

Snelheid bij indiening is dus geboden: de subsidies worden verdeeld op volgorde van binnenkomst. Bovendien is er veel belangstelling voor deze subsidie. Dit vanwege de hoge subsidiebedragen, maar óók omdat in 2021 geen beroep kan worden gedaan op Europese visserijsubsidies (een nieuw EU-fonds is nog in voorbereiding). Toch mag de geboden snelheid niet leiden tot haastwerk: ingediende subsidieaanvragen worden namelijk streng getoetst. Daarbij wordt gekeken of een project voldoet aan de bovenbeschreven subsidiecriteria, maar er wordt ook gelet op de kwaliteit van de aanvraag en de verdere onderbouwing.

Meer weten?

Heeft u plannen voor een innovatieproject dat kan bijdragen aan de verduurzaming van de visserij- of aquacultuursector? De experts van PNO zijn u graag van dienst! Zij hebben veel ervaring met diverse innovatiesubsidies en helpen u graag bij het opstellen van een kansrijke, optimale subsidieaanvraag. Belangstelling? Leg uw plannen aan ons voor. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement