Horizon Europe: zeven tips om uw slaagkans te vergroten

Volgens voorlopige gegevens bedraagt het succespercentage voor onderzoekers die Horizon Europe-subsidies aanvragen 15,8% – een verbetering ten opzichte van de 12% bij Horizon 2020. Eén zwaluw maakt echter nog geen zomer. In dit artikel geven we u – onderzoekers én alle andere stakeholders – zeven tips om uw slaagkans voor Horizon Europe te vergroten.

Slaagkans Horizon Europe subsidies gestegen: optimisme temperen

Het toegenomen succespercentage voor onderzoekers die Horizon Europe subsidie aanvragen, wordt anderhalf jaar na de start van het programma gezien als een positief teken. Zo blijkt uit een recent artikel van Science Business. De onderzoekers zijn echter verdeeld over de betekenis van de verbetering met 3,8% die eind juli is vastgesteld op het Horizon Europe-dashboard. Voor sommigen is het een teken dat de EU-budgetten voor onderzoek en innovatie moeten blijven groeien. Anderen zijn er niet van overtuigd dat de huidige succespercentages de komende maanden en jaren blijven aanhouden. Iedereen is voorzichtig om geen verregaande conclusies te trekken op basis van voorlopige cijfers.

Hoe een en ander zich ook ontwikkelt, met deze zeven tips vergroot u de slaagkans van uw eigen Horizon Europe-subsidieaanvraag:

Bereid u intern voor en blijf op de hoogte

1. Bereid uw team voor en blijf op de hoogte

Horizon Europe heeft een flink aantal nieuwigheden, zoals de Research & Innovation missions, de consolidatie van de European Innovation Council of de nieuwe benadering van Open Science. Het loont de moeite om van tevoren voorbereid te zijn en u de prioriteiten van het programma eigen te maken, aangezien we verwachten dat de concurrentie veel groter zal zijn.

2. Breng uw papierwerk in orde

Bereid u intern voor op de veranderingen in begroting en eisen, aangezien een van de doelstellingen van Horizon Europe is om de administratieve lasten te verminderen en eenvoudigere regels in te voeren om de deelname te vergemakkelijken en de processen efficiënter te maken. Plan organisatie-/bedrijfsvergaderingen om het nieuwe programma te doorgronden, de veranderingen te begrijpen en de mogelijkheden en vereisten ervan in kaart te brengen. Voorlichting en trainingen helpen om uw hele team voor te bereiden.

Ga strategisch te werk

3. Stem uw ambities af op de doelstellingen van Horizon Europe

Als financierende instantie heeft de Europese Commissie (EC) zeer duidelijke verwachtingen van haar investeringen. U moet de beoordelaars ervan overtuigen dat uw project de verwachte impact heeft. Om dat te bereiken, raden wij u aan om:

 • de strategische documenten & het werkprogramma te lezen en begrijpen
 • uw onderzoeks- en innovatie-ideeën te zien als een manier om Europa te helpen
 • uw ambities en sterke punten af te stemmen op de prioriteiten van Horizon Europe en de EC.

4. Onderzoek hoe u gebruik kunt maken van het nieuwe participatie-element

3,3% van het budget is gereserveerd voor verbreding van de deelname en verspreiding van topkwaliteit. Dit omvat verschillende activiteiten die gericht zijn op:

 • het bevorderen van samenwerkingsverbanden
 • het verkleinen van de onderzoeks- en innovatiekloof
 • het vergroten van de efficiëntie van bestaande financiering. Het idee is om minder onderzoeksintensieve landen te ondersteunen en de toegang tot bestaande kennis en instrumenten voor alle Europese landen te verbeteren. Door de mobiliteit van onderzoekers te vergemakkelijken en een ‘hop-on’-optie in te voeren, wil Horizon Europe minder onderzoeksintensieve landen in staat stellen zich bij een consortium aan te sluiten via aanvullende financiering nadat een project is toegekend.

5. Kopieer geen Horizon 2020-plannen

Dingen op dezelfde manier doen als in Horizon 2020 gaat niet werken. Bij Horizon Europe draait alles om impact en duurzaamheid:

 • Wees impactgericht: begin met het einde voor ogen. Nieuwe voorstellen moeten een stap verder gaan in hun impactparagrafen. Het leveren van de nodige output – rechtstreeks aan alle relevante belanghebbenden – is van cruciaal belang om de verwachte impact te realiseren. De disseminatie- en communicatiestrategieën moeten meer zijn dan alleen informatief. Zij moeten effectief bijdragen tot het bereiken van impact. Het meten van dit effect wordt relevanter, en daarom moeten voor elke activiteit specifieke Key Perfomance Indicators (KPI’s) worden gebruikt.
 • Duurzaamheid door ontwerp: Het is van essentieel belang dat u de duurzaamheid van het project op lange termijn plant. De EC wil kortstondige initiatieven die leiden tot verlies van middelen, kennis en momentum vermijden. Dit maakt haar financieringsinspanningen zeer inefficiënt. Om duurzaamheid te garanderen, moeten de belangrijkste stakeholders en andere belangrijke spelers worden betrokken bij de toekomstige impact van uw project. Dit betekent dat u uw project moet afstemmen op hun specifieke prikkels en voorwaarden, en ervoor moet zorgen dat zij in de strategie aan bod komen.

Vorm allianties

6. Bepaal uw samenwerkingsstrategie

Om het maximale uit dit zeven jaar durende programma te halen, heeft u partners nodig om uw doelstellingen te verwezenlijken. Meer dan de helft van het totale budget, 52 van de 95,5 miljard euro, is bestemd voor de tweede pijler. Dit omvat uitdagingen en missies die een uitstekende samenwerking vereisen omdat ze vanuit een multidisciplinaire en intersectorale aanpak moeten worden aangepakt. Hoe vindt u de beste partners? Misschien moet u breder denken dan uw bestaande partnerschappen om uw innovatie aan de samenleving te leveren. Het in kaart brengen van de stakeholders in uw sector/onderwerp en het opbouwen van nieuwe relaties is een goede strategie.

7. Begin vroeg

Het kost tijd om onder uw partners overeenstemming te bereiken over de subsidies die u gaat aanvragen. Hoe eerder u tijd investeert in deze besprekingen, hoe vruchtbaarder en strategischer de samenwerking zal zijn. Beoordeel de onderwerpen die u interesseren en neem contact op met het (de) relevante netwerk(en).

Horizon Europe aanvragen?

Heeft u innovatieplannen of -ideeën voor een Horizon Europe-voorstel? De experts van PNO helpen u graag verder bij het uitwerken ervan, het vinden van consortiumpartners en het indienen van een optimale aanvraag. Waardevolle informatie vindt u ook in het Horizon Europe magazine. Direct contact opnemen doet u via 088-838 13 81 of het contactformulier:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement