Zeven tips om uw slaagkans voor Horizon Europe te vergroten

 

PNO Life Sciences & Health specialist ttopstart publiceert een serie blogs over het nieuwe Europese subsidieprogramma Horizon Europe. De blogs geven veel praktische inzichten in het programma en in hoe organisaties de slaagkans van hun aanvraag kunnen optimaliseren.

De drie pijlers van Horizon Europe

Het Horizon Europe programma omvat een budget van maar liefst 94 miljard euro. Het doel is om de impact van de EU-investeringen in onderzoek en innovatie te vergroten en de wetenschappelijke en technologische grondslagen van de Unie te versterken. Een en ander moet ook een versterkend effect hebben op de concurrentiekracht van de lidstaten. Om dit te bereiken is het programma opgedeeld in drie pijlers:

1. Excellent Science

De pijler Excellent Science ondersteunt via de Europese Onderzoeksraad (ERC) projecten voor grensverleggend onderzoek. Verder vindt via deze pijler de financiering van beurzen plaats en via Marie Skłodowska-Curie-acties de mobiliteit van onderzoekers.

2. Global Challenges and European Industrial Competitiveness

De pijler Global Challenges and European Industrial Competitiveness steunt onderzoek naar de ‘grote societal challenges’. Hiertoe heeft de EU missies vastgesteld op gebieden als gezondheid, klimaatverandering, schone energie, mobiliteit, voedsel, milieu en veiligheid. In tegenstelling tot de andere pijlers is in deze pijler de inhoud van de projecten al gedefinieerd en kunnen organisaties alleen intekenen op bestaande projecten.

3. Innovative Europe

Via de pijler Innovative Europe wil Europa koploper worden op het gebied van marktcreërende innovatie en groei van het mkb. Het moet bijdragen tot de ontwikkeling van het algemene Europese innovatielandschap. Het European Institute of Innovation and Technology blijft de integratie van het bedrijfsleven, het onderzoek, het hoger onderwijs en het ondernemerschap bevorderen.

Over alle pijlers heen is er nog een onderdeel dat betrekking heeft op een verbreding van de deelname en de versterking van het Europese onderzoeksgebied. Dit onderdeel vormt de aanvulling op de andere onderdelen van Horizon Europe. Het moet de lidstaten ondersteunen bij hun inspanningen om hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel te ontsluiten en lidstaten met een laag onderzoeks- en innovatieniveau gemakkelijker toegang te bieden tot Horizon Europe.

Horizon Europe overview

Samenwerking belangrijk

Net als bij vorige programma’s is samenwerking een belangrijk element van Horizon Europe. Door wetenschap en het (innovatieve) bedrijfsleven samen te brengen hoopt de EU beter richting te kunnen geven aan het Europese onderzoeks- en innovatiebeleid. De wisselwerking is dat deelname aan een Europees gesubsidieerd project toegang biedt tot geld, kennis en regelgeving.

Europese subsidies is topsport

Als Life Sciences & Health specialist heeft ttopstart veel ervaring met Europese subsidieprogramma’s. Het succesvol benutten van Europese subsidies is in hun ogen topsport: goede resultaten bereik je door een optimale voorbereiding, gedurende het gehele proces kort op de bal te blijven en te focusen op de langere termijn. In het nieuwe blog vertaalt ttopstart zijn kennis en ervaring in zeven praktische punten die van belang zijn om de slaagkans van een Europese subsidieaanvraag te vergroten.

Lees het blog ‘7 tips to improve your chances for the Horizon Europe programme’

Lees het Engelstalige ttopstart blog ‘7 tips to improve your chances for the Horizon Europe programme’. Als het gaat om Life Sciences & Health dan helpen de specialisten van ttopstart u graag verder. Voor andere sectoren bent u uiteraard ook van harte welkom bij PNO. Neem contact met ons op via 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement