Nieuwe Vlaamse regering maakt van innovatie een speerpunt

De nieuwe Vlaamse regering zal verdergaan op het elan van de vorige en innovatie hoog in het vaandel dragen. Hierdoor zijn ook de komende 5 jaar voldoende maatregelen voorhanden om uw innovatieve projecten te ondersteunen.

Op 2 oktober 2019 heeft de Vlaamse regering, die geleid zal worden door minister-president Jan Jambon (N-VA), de eed afgelegd. Hilde Crevits (CD&V) blijft viceminister-president en ruilt Onderwijs voor de bevoegdheden Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw. Ze neemt hiermee (deels) de bevoegdheden van Philippe Muyters (N-VA) over, die in de vorige regering minister van Werk, Innovatie, Economie en Sport was.

Enkele dagen eerder hadden de regeringsonderhandelaars het regeerakkoord voor 2019-2024 afgerond, dat de Vlaamse beleidslijnen voor de komende vijf jaar vastlegt. Het regeerakkoord stelt dat innovatie en digitale transformatie een speerpunt van het beleid zullen vormen. De regering herhaalt de ambities om de norm van 3% voor gezamenlijke O&O-investeringen van overheid en ondernemingen te bereiken, en Vlaanderen te laten doorstoten tot de top 5 van innovatieve kennisregio’s in Europa.

Verschillende maatregelen om die ambities waar te maken, worden verdergezet door de nieuwe regering, waaronder:

  • Het stimuleren van de ondernemerscultuur in Vlaanderen en de groei van kmo’s, o.a. door het verder automatiseren van steunverlening, beoordelingsprocessen nog meer op maat van kleine bedrijven in te richten en het herbekijken van de valorisatie-eisen die gesteld worden aan gesteunde projecten om ondernemerschap, onzekerheid en het nemen van risico niet af te straffen in het evaluatieproces.
  • Het inzetten op de ondersteuning van de hogere TRL’s (Technology Readiness Levels) en het uitwerken van een kader voor de ondersteuning van piloot- en demonstratieplants.
  • Het verderzetten van de beleidsprogramma’s en -projecten Artificiële Intelligentie, Cybersecurity, I-Learn en Mobilidata.
  • Het stroomlijnen van programma’s voor een missiegericht innovatiebeleid rond grote maatschappelijke uitdagingen zoals klimaat, digitalisering en vergrijzing (zoals vb. Moonshot).
  • Het verderzetten van het clusterbeleid en de zes huidige speerpuntclusters (Catalisti, Flux 50, Strategisch Initiatief Materialen, Vlaams Innovatieplatform Logistiek, Flanders’ Food en de Blauwe Cluster). De haalbaarheid van een speerpuntcluster in het domein van gepersonaliseerde geneeskunde zal onderzocht worden.
  • Het verder ondersteunen en informeren van Vlaamse ondernemingen om maximaal in te spelen op Europese financieringsprogramma’s voor onderzoek en innovatie. Projecten die wegens grote Europese concurrentie niet aan bod kunnen komen maar een Seal of Excellence hebben gekregen, zullen ondersteund worden met Vlaamse of EFRO middelen zodat een lage steunkans op Europees niveau niet ontmoedigend werkt.