Provinciale oproep Limburg: Leisurefonds 2021

Het provinciaal Leisurefonds geeft impulsen aan Limburgse ondernemingen om een innovatief idee voor de vrijetijdseconomie te realiseren.

Het Leisurefonds is een investeringssubsidie voor Limburgse ondernemers die willen innoveren op Limburgse bodem. Dat kan op drie manieren:

  • Een unieke beleving of betekenis brengen, die ervoor zorgt dat de gasten er de mooiste herinneringen aan overhouden.
  • Een specifieke doelgroep of markt aanspreken, die Limburg komt ontdekken en voor eens en voor altijd zal onthouden.
  • Een voorsprong nemen in digitalisering en technologie. Innovatie in de klassieke zin van het woord. Service op maat, e-platformen, virtuele ervaringen… kortom, digitale diensten die de ervaring van de gast en/of ondernemingen in de vrijetijdseconomie versterken.

Het subsidieproces is opgesplitst in twee fases:

  • In de eerste fase wordt de opmaak van het businessplan ondersteund met een maximale subsidie van 15.000 euro.
  • De tweede fase omvat de effectieve projectaanvraag. De investeringssubsidie voor de uitvoering van het projectidee bedraagt tot maximum 70% van de aanvaarde kosten, met een maximum van 110.000 euro.

Wie komt in aanmerking?

Alle Limburgse ondernemingen komen in aanmerking voor de subsidie wanneer:

  • ze optreden namens een consortium van minstens twee organisaties, waarvan minstens één actief is in de toeristische sector;
  • het consortium een idee wil vertalen naar een businessplan en een project wil uitvoeren dat een boost geeft aan het toerisme in Limburg.

Deadline?

  • Fase 1: kandidaatstelling voor het businessplan tegen uiterlijk 30/09/2021.
  • Fase 2: beschreven projectidee indienen o.b.v. het businessplan tegen uiterlijk 30/03/2022.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem dan contact op met ons.