Populaire SDE+ biedt subsidiekansen voor biomassa

Vanaf 2 oktober kunnen bedrijven en instellingen weer subsidie aanvragen voor duurzame energie-installaties. In de aanloop naar deze ‘najaarsronde’ publiceert PNO een korte artikelenreeks over de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). In dit derde en laatste deel staan we stil bij de subsidiemogelijkheden voor biomassa-projecten.

Energie uit biomassa

Biomassa is een verzamelnaam voor organisch afbreekbaar materiaal. Voorbeelden van biomassa zijn hout, GFT, mest, maar ook karkassen van dieren. Via verschillende soorten processen kan biomassa worden omgezet in energie. Via verbranding kan zowel warmte als elektriciteit worden opgewekt. Indien er warmte opgewekt wordt, dan moet deze wel nuttig worden toegepast. Voorbeelden hiervan zijn gebouwverwarming en warmtegebruik in een productieproces. Biomassa kan verder ook worden gebruikt voor de productie van biogas. Dat kan met behulp van vergisting of vergassing van organisch materiaal. Belangrijk voordeel van energie uit biomassa: het wordt gezien als CO2-neutraal. Zo is de CO2 die vrijkomt bij bijvoorbeeld de verbranding van plantaardig materiaal, al eerder in de levenscyclus opgenomen om te kunnen groeien.

Voor wie is energie uit biomassa interessant?

Energie uit biomassa kan voor veel partijen interessant zijn. Voor productieprocessen waar veel warmte voor nodig is, of stoom wordt gegenereerd met behulp van aardgas, kan biomassa een mooi duurzaam alternatief zijn. Biomassa kan worden ingezet voor de verwarming van productieprocessen, maar ook voor het verwarmen van grote ruimtes en gehele gebouwen. Indien u beschikt over organische reststromen, dan kunt u deze misschien gebruiken om energie mee te produceren. Mogelijk kunt u zelfs reststromen van nabijgelegen bedrijven gebruiken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mest, afval van slachterijen of GFT-afval. Dergelijke reststromen kunnen naast de productie van energie mogelijk ook nog gebruikt worden om grondstoffen te herwinnen. Deze meervoudige verwaarding van biomassastromen is niet alleen duurzaam, maar kan ook goed zijn voor uw businesscase.

Een andere interessante toepassing voor biomassa is stadsverwarming. Vanaf 2019 lijkt stadsverwarming op houtpellets te kunnen vallen onder de SDE+ subsidie. Op dit moment is stadsverwarming met biomassa afhankelijk van de beschikbaarheid van lokaal snoei- en dunningshout. Dit is vaak erg vochtig en kan daardoor niet rendabel getransporteerd worden. Houtpellets (geperste houtkorrels) hebben een hogere energiedichtheid en kunnen wel eenvoudig vervoerd worden. De introductie van deze categorie lijkt meerdere duurzame stadsverwarmingsprojecten rendabel te maken!

Mag iedereen energie opwekken met behulp van biomassa?

Energie opwekken met behulp van biomassa is niet altijd zonder meer toegestaan. In veel gevallen is namelijk een milieuvergunning verplicht, bijvoorbeeld vanwege de uitstoot van rookgassen of in verband met de opslag van de biomassa. Belangrijk daarbij: als een vergunning vereist is, dan moet die al verleend zijn voordat de SDE+ aanvraag ingediend kan worden! Het kan ook voorkomen dat een vergunning niet nodig is, maar dat wel een ‘melding Activiteitenbesluit’ moet worden gedaan. Informeer dus tijdig of een vergunning of een melding nodig is. Bereid dit ook goed voor, aangezien er veel tijd overheen kan gaan voordat een vergunningsaanvraag is goedgekeurd.

SDE+ aanvragen

Als u uw bedrijfsruimte of productieproces op een duurzame manier wilt verwarmen, dan kan de SDE+ een zeer interessante subsidiemogelijkheid voor u zijn. Maar ook als u organische reststromen heeft, kunt u deze mogelijk gebruiken om deze om te zetten in nuttige energie. Er zijn talloze mogelijkheden om biomassastromen om te zetten in hernieuwbare energie. Laat u tijdig informeren over de mogelijkheden en bereid uw subsidieaanvraag goed voor. De SDE+ specialisten van PNO denken graag met u mee en kunnen de optimale SDE+ aanvraag voor u verzorgen. Neem contact op om te horen hoe zij u kunnen helpen.

Lees ook de andere artikelen in deze reeks: