Populaire SDE subsidie biedt subsidiekansen voor zonnepanelen

Vanaf 2 oktober kunnen bedrijven en instellingen weer subsidie aanvragen voor duurzame energie-installaties. In de aanloop naar deze ‘najaarsronde’ publiceert PNO een korte artikelenreeks over de SDE subsidie (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie). In deze tweede editie zoomen we in op de subsidiemogelijkheden voor zonnepanelen bij bedrijven en instellingen.

SDE subsidie: grootste categorie

Binnen de SDE subsidie (SDE+) worden bij uitstek de meeste aanvragen ingediend voor het duurzaam opwekken van elektriciteit met behulp van fotovoltaïsche zonnepanelen. In de afgelopen jaren is ruim 90% van alle aanvragen binnen de SDE gericht op zonnepanelen. Zo ook in de voorjaarsronde van dit jaar. Toen werden er maar liefst 4.369 aanvragen voor zonnepanelen ingediend (tegenover slechts 166 aanvragen voor andere typen duurzame energie-installaties). Van alle aanvragen voor zonnepanelen werden er ook veel afgewezen: liefst 600. En bij de najaarsronde van 2017 lagen deze aantallen zelfs nog hoger: bijna 5.500 aanvragen, waarvan ruim 1.500 is afgewezen.

Wanneer komt een project in aanmerking?

SDE subsidie is mogelijk voor zowel daksystemen als grondgebonden systemen. Om voor de SDE in aanmerking te komen moet voldaan worden aan een aantal vereisten. Zo moet de gehele installatie een piekvermogen hebben van minimaal 15 kWp. Dit is ongeveer gelijk aan 50 tot 60 zonnepanelen (afhankelijk van het type paneel). Daarnaast moet de installatie worden aangesloten op een grootverbruikersaansluiting. Dit is een aansluiting met een doorlaatwaarde van meer dan 3×80 A.

In een aantal gevallen is er een vergunning benodigd voordat een SDE subsidieaanvraag kan worden ingediend. Bij nieuwbouw is bijvoorbeeld een vergunning nodig voor de bouw van het pand. Bij veldsystemen zal een omgevingsvergunning moeten zijn afgegeven voordat een aanvraag kan worden ingediend. Bovendien moet die vergunning gelden voor de hele looptijd van het project, wat in het geval van zonnepanelen binnen de SDE subsidie neerkomt op 15 jaar.

Indieningsstrategie

Elke SDE+ ronde heeft een bepaald budget. Voor de najaarsronde is er 6 miljard euro beschikbaar. De afgelopen jaren is het budget in de meeste SDE rondes fors overschreden. Binnen de SDE+ geldt het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Subsidieaanvragen die op dezelfde dag worden ingediend, worden op hun beurt weer gerangschikt op basis van het zogenaamde indieningsbedrag. Dit bedrag wordt uitgedrukt in euro per kWh. De overheid wil immers dat er zoveel mogelijk duurzame energie wordt geproduceerd, maar voor zo min mogelijk overheidsgeld. Dit betekent dat uw project concurreert met andere duurzame energieprojecten. Elektriciteitsopwekking door zonnepanelen is één van de duurdere vormen van duurzame energieopwekking. In de afgelopen jaren zijn er door budgetuitputting van de SDE+ vaak veel zonprojecten buiten de boot gevallen.

Door een lager indieningsbedrag te kiezen wordt de kans groter om niet buiten het budget te vallen, waardoor de slaagkans van een aanvraag wordt vergroot. Echter, als dit bedrag te laag wordt gekozen bestaat de kans dat er subsidiegeld wordt misgelopen. Het bepalen van een goede indieningsstrategie is dus van groot belang voor zonprojecten.

Dalende prijzen, dalende SDE subsidie

De markt voor zonnepanelen is behoorlijk in beweging. Dit is ook wel te zien aan het grote aantal subsidieaanvragen dat er per SDE+ ronde wordt ingediend. De prijzen van zonnepanelen zijn in de afgelopen jaren flink gedaald. Als het aan het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) ligt, dan zullen ook de subsidiebedragen voor zonnepanelen in 2019 fors gaan dalen. Als minister Wiebes het PBL-advies overneemt, dan zou de subsidie in 2019 zo’n 20% lager uitvallen dan in de komende SDE subsidieronde. Dat is niet zeker, maar de kans dat de subsidiebedragen dalen is in elk geval groot, aangezien we dit in alle afgelopen SDE+ openstellingen hebben gezien. Belangrijk dus om plannen voor zonnepanelen niet te lang op de plank te laten liggen!

Goede voorbereiding essentieel

Zoals al eerder is vermeld worden veel subsidieaanvragen voor zonnepanelen afgewezen. Enkele veel voorkomende redenen tot afwijzing zijn: de aanvraag was incompleet, de financiële onderbouwing was onvoldoende, of bij de aanvraag ontbraken (de juiste) vergunningen. Een goede voorbereiding is dus zeer belangrijk.

De energie-experts van PNO kunnen u helpen uw SDE project voor te bereiden en de subsidieaanvraag op te stellen. Daarbij bepalen zij samen met u de beste indieningsstrategie. Neem dan contact met ons op!

Binnenkort in deel 3: biomassa in de SDE subsidie

Biomassa is een belangrijke duurzame energiebron in Nederland, en zo ook binnen de SDE subsidie. Verschillende technologieën en ook verschillende typen biomassa kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Met behulp van biomassa kan zowel elektriciteit, warmte en/of biogas geproduceerd worden. In het volgende deel van deze reeks gaan we hier verder op in.