EIC Accelerator deadline nadert. PNO helpt met aanvraag

 

Interessant maar lastig. Dit lijkt de juiste kwalificatie van EIC Accelerator. Interessant, omdat mkb’s via dit instrument makkelijker toegang hebben tot Europese subsidie. Lastig, omdat aan de kwaliteit van de aanvraag (en het project) hoge eisen worden gesteld. PNO heeft veel geslaagde aanvragen op zijn naam staan. Bent u gestart met een aanvraag? Wij tillen uw aanvraag naar het vereiste niveau.

Subsidie tot 2,5 miljoen…

Het Europese subsidie-instrument EIC Accelerator (voorheen: SME-instrument) helpt mkb’s met het marktklaar maken van hun product, dienst of proces. Het gaat in alle gevallen om radicale innovaties die in de laatste fasen zitten vóór marktintroductie. Stappen die nog moeten worden gezet zijn bijvoorbeeld het nemen van proeven, prototyping, validatie, demonstratie, testen en marktreplicatie (het uitrollen van een innovatie op grotere schaal). Voor het doorlopen van deze innovatiefasen hanteert Europa het TRL-model, ofwel Technology Readiness Level:

  • TRL 6 tot 8 is vereist voor technologische innovaties waarvoor alleen subsidie wordt aangevraagd.
  • Alleen voor TRL 9 (de laatste fase) kan gemengde financiering worden aangevraagd (tot 15 miljoen euro).

Naast de subsidie en financiering worden coaching- en ondersteuningsdiensten verstrekt, de zogenaamde ‘acceleration services’, die vooral gericht zijn op het vergroten van uw professionele netwerk.

… maar daar moet u wel wat voor doen

Tegenover al dit moois staat een behoorlijke inspanning. Voor een aanvraag voor EIC Accelerator geldt een strikte structuur, waarbinnen de aanvraag moet worden opgesteld. De aanvraag is in twee delen opgesplitst, Part A en Part B:

  • Part A omvat alle algemene informatie, zoals over de aanvragende organisatie, het budget en ethisch-gerelateerde zaken. In dit deel van de aanvraag wordt gewerkt met een lijst van keywords, waaruit de meest passende moeten worden geselecteerd. Ook biedt deze fase gelegenheid om (maximaal) drie personen te noemen die uw aanvraag NIET mogen beoordelen (om concurrentieredenen).
  • In Part B wordt de innovatie beschreven. Het komt hier onder meer aan op treffende formuleringen: de mate van excellentie, de impact die de innovatie gaat hebben op markten en de wijze waarop de implementatie gaat plaatsvinden. De ‘evaluators’ zullen deze omschrijvingen strak toetsen aan de doelen die de EU met EIC Accelerator stelt: de innovatie moet een baanbrekend concept zijn met de potentie om nieuwe markten te creëren of bestaande markten te ontwrichten.

Ervaring noodzakelijk voor succes

Het moet gezegd: het goedgekeurd krijgen van een EIC Accelerator-aanvraag is geen sinecure. De slaagkans is relatief laag, maar daar staat tegenover dat een goedgekeurde aanvraag leidt tot een geweldige financiële stimulans en het opengaan van vele deuren in Europa en de wereld. PNO heeft meerdere succesvolle aanvragen op zijn naam staan, en dit is mede te danken aan de hoeveelheid aanvragen (=ervaring!) die we hebben mogen opstellen. U kunt gebruik maken van deze ervaring door uw aanvraag door ons te laten toetsen.

Bezig met een EIC Accelerator-aanvraag? Toets uw aanvraag bij PNO

Met de naderende deadline van 7 oktober 2020 bent u natuurlijk al lang begonnen met uw aanvraag. Laat een van de PNO-experts met u meekijken, en waar mogelijk de punten op de i zetten om de slaagkans van uw aanvraag te vergroten. Neem contact met ons op via 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement