Erasmus+ projectideeen gratis laten toetsen op 13 december

In 2019 biedt het Erasmus+ programma weer interessante subsidiemogelijkheden voor kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Geïnteresseerden partijen kunnen hun projectideeën op 13 december kosteloos voorleggen aan de experts van PNO voor advies.

Erasmus+ subsidie in een notendop

Met het Erasmus+ programma wil Europa haar onderwijssystemen vernieuwen. Dit varieert van primair- en secundair onderwijs tot beroeps- en hoger onderwijs. Het programma heeft een budget van 16 miljard euro van 2014 tot 2020. Het doel is om gedeelde kennis en innovaties te verbreden en te versterken. Er is subsidie beschikbaar voor partnerschappen, kennisallianties, beleidshervormingen en allianties voor sectorspecifieke vaardigheden om het beroepsonderwijs te moderniseren.

Key actions voor een stevige kenniseconomie

Dat is waar Erasmus+ subsidie over gaat, het versterken van de kenniseconomie van Europa. Erasmus+ wil dit bereiken door drie zogenaamde Key Actions, die allemaal gericht zijn op het delen van kennis en innovatie binnen het onderwijssysteem:

  1. Mobiliteit van individuen:
    Key action 1 ondersteunt mobiliteit in de sectoren onderwijs, opleiding en jeugd en is gericht op het bieden van langdurige voordelen aan de deelnemers en de betrokken organisaties.
  2. Partnerschappen met het oog op innovatie en uitwisseling van ‘best practices’:
    Dankzij de acties onder key action 2 kunnen organisaties uit verschillende deelnemende landen samenwerken, best practices en innovatieve benaderingen op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugd ontwikkelen, delen en overdragen.
  3. Ondersteuning van beleidsvorming:
    Key action 3 ​​biedt subsidies voor een breed scala aan acties gericht op het stimuleren van innovatieve beleidsontwikkeling, beleidsdialoog en -uitvoering en de uitwisseling van kennis op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugd.

Goede ideeën verdienen podium

Het aanvragen van een Erasmus+ is geen sinecure maar een tijdrovende aangelegenheid. Een goede aanvraag begint met een goed projectidee en dit heeft tijd nodig om te kunnen rijpen en zich te kunnen ontwikkelen. Organisaties die actief zijn op het gebied van kwaliteitsverbetering in het onderwijs krijgen daarom op 13 december alle aandacht. Ze kunnen dan kosteloos hun ideeën bespreken met de Erasmus + experts van PNO. Tijdens dit gesprek voorzien zij projectideeën of -voorstellen van hun feedback en zoeken zij naar raakvlakken met (een van de onderdelen van) het Erasmus+ programma.

Viruskenner-project: mooi voorbeeld van succesvolle samenwerking

Het Erasmus+ programma kent vele soorten projecten. Een mooi voorbeeld is het Viruskenner-project van het Erasmus MC/afdeling Virosciences. Dit project helpt scholieren van twaalf tot vijftien jaar kennis te nemen van virusinfecties, waar die vandaan komen en met name ook hoe verspreiding kan worden voorkomen. Voor dit project – ingediend onder Key Action 2 Cooperation for innovation and the exchange of good practices – heeft het Erasmus MC met behulp van PNO twee keer een succesvolle Erasmus + aanvraag ingediend.

Bekijk de video van het Viruskenner-project:

Legt uw projectidee aan ons voor

U bent op donderdag 13 december 2018 tussen 9:30 uur en 16:30 uur van harte welkom op ons kantoor in Eindhoven aan het Flight Forum 3425. Stuurt u ons wel even een e-mail van tevoren op pno.servicedesk@pnoconsultants.com? Dan zitten onze Erasmus + collega’s voor u klaar!