Ministerie van EZK vereenvoudigt Eurostars regeling

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het nationale Eurostarsprogramma aangepast. De wijzigingen komen voort uit het vernieuwde internationale Eurostarsprogramma. Daarnaast zorgen ze voor een vereenvoudiging van het Nederlandse aanvraagproces en maken ze het programma aantrekkelijker voor het Nederlandse mkb.

Eurostars: European Partnership for Innovative SMEs

Het vernieuwde Eurostarsprogramma is onlangs gestart met een nieuwe subsidieronde. Het loopt als onderdeel van Horizon Europe van 2021 tot en met 2027 onder de nieuwe naam European Partnership for Innovative SMEs. Het doel van de aanpassing is een versnelling van het beoorde-lingsproces en een vereenvoudiging van het aanvraagproces. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft in lijn hiermee ook de nationale subsidiemodule Eurostarsprojecten aangepast.

Wat zijn de wijzigingen?

Het ministerie heeft een tweetal wijzigingen doorgevoerd:

  • Penvoerderschap: Bij een Nederlandse subsidieaanvraag moet altijd een ondernemer betrokken zijn én moet de penvoerder een ondernemer zijn. De penvoerder is één van de deelnemers in een samenwerkingsverband, bijvoorbeeld de projectleider, die ook de formele contactpersoon en administratief verantwoordelijke partij is. In een Nederlands samenwerkingsverband mogen onderzoeksorganisaties alleen als projectpartner deelnemen, maar daarmee houdt hun bevoegdheid op. De verwachting is dat door deze inperking van het penvoerderschap meer mkb’s aan een Eurostarsproject gaan deelnemen. NB Het is niet verplicht dat de ondernemer een mkb is.
  • Aanpassing subsidiepercentages: Het ministerie stelt vaste subsidiepercentages in voor zowel industrieel onderzoek als experimentele ontwikkeling. Er geldt hierbij een onderscheid tussen ondernemers en onderzoeksorganisaties. Hierdoor wordt het voor partijen makkelijker om de Nederlandse aanvraag in te vullen en sluit deze beter aan bij de internationale Eurostarsregeling:

 

ondernemer mkb onderzoeksorganisatie
industrieel onderzoek 25% 35% 50%
experimentele ontwikkeling 25% 35% 50%
daadwerkelijke samenwerking * 40% 50% 65%

 

* samenwerking tussen ten minste twee onafhankelijke partijen om kennis of technologie uit te wisselen of om een gemeenschappelijke doelstelling op basis van een taakverdeling te bereiken, waarbij de partijen samen de omvang van het samenwerkingsproject bepalen, bijdragen aan de tenuitvoerlegging ervan, en het risico en de resultaten ervan delen

Verder van belang

De nieuwe Eurostarsregeling kent verder geen grote wijzigingen. De ‘getrapte’ aanvraagsystematiek blijft ongewijzigd. Het komt er nog steeds op neer dat u voor een Eurostars-subsidie altijd eerst een aanvraag moet indienen in Brussel. Alleen projecten die door de internationale jury worden geselecteerd, gaan door naar de tweede ronde: een subsidieaanvraag bij de betreffende nationale instantie. Verder blijft ook het maximale subsidiebedrag gelijk. Dit bedraagt voor Eurostars-projecten met Nederlandse deelnemers: maximaal 500.000 euro per project.

Hulp nodig?

Het opzetten, uitwerken en omschrijven van een excellent innovatieproject en het bijeenbrengen van een Europees samenwerkingsverband behoren tot de kernactiviteiten van PNO. In ons internationale netwerk bevinden zich onder andere mkb’s, het grootbedrijf en kennisinstellingen met expertise in alle sectoren. Heeft u hulp nodig bij uw subsidieaanvraag, of het vinden van geschikte partners? Neem contact op met een van onze experts. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement