MIT R&D openstelling voor AI projecten aangekondigd

Subsidieverstrekker RVO heeft recent een nieuwe indieningsronde bekendgemaakt voor MIT R&D-samenwerkingsprojecten met focus op Artificiële Intelligentie (AI). De ronde loopt van 19 maart tot en met 7 mei 2024, onder voorbehoud van definitieve publicatie in de Staatscourant. Het budget bedraagt ruim 3,5 miljoen euro.

Wat is het doel van MIT R&D AI?

De regeling MIT R&D-samenwerkingsprojecten heeft als doel om het Nederlandse mkb te laten samenwerken aan innovaties. Voor een succesvolle aanpak van maatschappelijke uitdagingen en het versterken van het verdienvermogen, zijn technologische doorbraken en sleuteltechnologieën van groot belang. AI speelt een steeds grotere rol in de digitale transformatie in de samenleving en economie. Het mkb heeft moeite om het tempo van dit soort technologische innovaties bij te houden. Met het oog op deze ontwikkeling heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de MIT-regeling uitgebreid met het subthema AI. Dit maakt het mogelijk voor mkb’s om specifiek voor AI-projecten MIT-subsidie aan te vragen.

Welke projecten komen in aanmerking?

Zowel kleine als grote samenwerkingsprojecten komen voor MIT R&D AI-subsidie in aanmerking. De regeling maakt deel uit van het AiNed-programma van het Nationaal Groeifonds. Zij richt zich op mkb’s die samenwerken voor het ontwikkelen of vernieuwen van producten, productieprocessen of diensten die bijdragen aan de ontwikkeling van de digitale sleuteltechnologie AI.

Concreet betekent dit dat een project:

 • gericht is op de inzet van machine learning. Het is belangrijk om in de aanvraag goed te beschrijven wat er moeilijk of uitdagend is aan de ontwikkeling van de technologie of aan de toepassing van machine learning in een specifieke sector. Generieke bruikbaarheid (in andere sectoren) is hierbij een voorwaarde.
 • een aanpak hanteert die oog heeft voor betrouwbare en mensgerichte AI en die burgers en/of werknemers zoveel mogelijk betrekt in het maken van keuzes over de ontwikkeling en het gebruik.
 • focust op een aantoonbaar nieuwe oplossing binnen één of meerdere toepassingsgebieden van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC): Energie en Duurzaamheid; Gezondheid en Zorg; Vrede, Recht en Veiligheid; Landbouw en Voeding; Cultuur en Media; Financiële Dienstverlening; Gebouwde Omgeving; Haven en Maritiem; Mobiliteit; Transport en Logistiek; Onderwijs; Publieke Diensten; en de Technische Industrie.

Kwaliteit voor snelheid

De regeling zet in op het vergroten van het aantal mkb’s dat gebruik maakt van AI door het reduceren van barrières en het ontwikkelen van prototypes. Het is daarom belangrijk dat aanvragers vermelden welke impact een project heeft op het bedrijf, de sector en het gebruik van AI in Nederland als geheel.

De regeling is een tender (‘alleen de beste projecten krijgen subsidie’) waarbij RVO aanvragen beoordeelt en rangschikt aan de hand van de volgende criteria:

 • technologische vernieuwing of wezenlijk nieuwe toepassingen van een bestaand product, proces of dienst
 • creatie van meer economische waarde voor de deelnemers in het MIT R&D-samenwerkingsverband of de Nederlandse economie
 • kwaliteit van de R&D-samenwerking, wat moet blijken uit de mate van complementariteit, de capaciteiten van de deelnemers en de kwaliteit van de projectorganisatie
 • realisatie van meer positieve impact binnen één of meer van de programma’s opgenomen in de bijlage bij de MIT-regeling (activiteiten moeten passen binnen het thema AI van de hierin genoemde digitale sleuteltechnologie, maar het project mag zeker ook impact hebben op één van de andere missies).

Budget, subsidiebedragen en voorwaarden

Het budget voor de AI-ronde is ruim 3,5 miljoen euro. De voorwaarden zijn, naar verwachting, verder dezelfde als die voor de reguliere MIT R&D, dat wil zeggen:

 • de subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten
 • het maximale subsidiebedrag is 350.000 euro per project
 • de kosten van een individuele deelnemer bedragen hoogstens 70% van de totale kosten.

Waarschijnlijk komen tien tot vijftien projecten voor subsidie in aanmerking. Het programma loopt door tot en met 2026 met een jaarlijks vast budget.

Belangstelling voor MIT R&D AI? Kom in actie!

Heeft u plannen voor een R&D-samenwerkingsproject op het gebied van Artificiële Intelligentie? Aan de slag dan, want de concurrentie is groot! De MIT-experts van PNO helpen u graag bij het uitwerken van uw plannen tot een optimale subsidieaanvraag. Ze zijn daarin zeer succesvol. De slaagkans van een door PNO ingediende aanvraag is fors hoger dan het landelijk gemiddelde. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement