MIT-subsidieronde voor samenwerken gestart

Een van de populairste subsidieregelingen voor het mkb staat sinds vorige week open voor nieuwe aanvragen: de MIT-subsidie (voluit: subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren). Dat betekent dat er nu weer subsidie kan worden aangevraagd voor het meest interessante onderdeel: de R&D-samenwerkingsprojecten.

Wat maakt de MIT zo populair?

De populariteit van de MIT-subsidie laat zich niet zo lastig verklaren. Het programma helpt mkb’s om aan te sluiten bij het topsectorenbeleid, het ondersteunt nieuwe bedrijfsinnovaties met economische kansen, geeft subsidie voor (onder meer) R&D-samenwerkingsprojecten en de subsidiebijdragen kunnen oplopen tot 350.000 euro per project. Dit maakt de nieuwe MIT-ronde tot een van de belangrijkste subsidierondes van dit jaar. Onze recente MIT-events konden rekenen op enthousiaste reacties, en veel bedrijven zijn inmiddels al begonnen met hun aanvraag voor de MIT-subsidie voor R&D-samenwerkingsprojecten.

Wat verstaat de MIT onder R&D-samenwerking?

Voor een R&D-samenwerkingsproject moet er, om voor MIT-subsidie in aanmerking te komen, sprake zijn van twee elementen: R&D en samenwerking. De MIT verstaat onder R&D een project dat bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling. Voor bedrijven die bekend zijn met de WBSO zijn dit natuurlijk geen onbekende begrippen. Juist voor hen biedt de MIT-regeling uitstekende kansen. Met betrekking tot samenwerking moeten binnen de MIT minimaal twee mkb’s betrokken zijn bij een project. Die samenwerking gaat overigens wel verder dan het uitvoeren van een betaalde opdracht: de samenwerkende bedrijven moeten elk voor eigen rekening en risico meedoen aan het R&D-project. Ze moeten er dus ook eigen tijd en geld in steken.

Samenwerken: met wie?

Bij het zoeken naar samenwerkingspartners is het zinvol om eerst te kijken binnen het eigen netwerk. Maar ook een bredere verkenning kan zinvol zijn, want juist het overstijgen van de eigen bedrijfsgrenzen kan nieuwe deuren openen. Denk aan een samenwerking rondom een nieuwe product-marktcombinatie, ‘cross-overs’ naar een andere sector of niche, of aan nieuwe toepassingsvelden voor uw huidige technologieproducten. Overigens zijn samenwerkingen tussen een klant en een leverancier niet per definitie van de MIT zijn uitgesloten. Het is zelfs zo dat veel R&D-samenwerkingen juist plaatsvinden in een ‘klant/leverancier’ relatie, waarbij de betrokken partijen elkaars kennis aanvullen, en elk een unieke bijdrage leveren aan het gezamenlijke R&D-project.

Omvang en duur van een project

De MIT stelt als ondergrens dat er sprake moet zijn van minstens 50.000 euro aan projectkosten (loonkosten, machines, apparatuur, materialen en bepaalde uitbestedingskosten). Het gaat dan alleen om kosten die direct samenhangen met het beoogde R&D-project. Bovendien moeten ze worden gemaakt na de subsidie-aanvraag (niet eerder!) en binnen de toegestane projectduur. De maximale projectduur is overigens bepaald op 2 jaar, dus het drempelbedrag is al snel behaald.

Tot besluit

Er valt nog veel meer te zeggen over de MIT-subsidie voor R&D-samenwerkingsprojecten. Bijvoorbeeld over:

  • voorbeeldprojecten, best practices en tips (hier komen wij in een volgende subsidieflits op terug)
  • extra subsidiemogelijkheden bij grote R&D-samenwerkingsprojecten (met meer dan 571.428 euro aan projectkosten)
  • het maken van solide samenwerkingsafspraken tussen de R&D-partners (waarbij de juristen van PNO u uitstekend kunnen ondersteunen)
  • hoe PNO kan helpen om uw R&D-project optimaal te laten aansluiten op de innovatieagenda’s van de topsectoren.

Wat kan PNO voor u doen?

Wilt u laten toetsen of uw bedrijf kans maakt op de MIT-subsidie voor R&D-samenwerkingsprojecten? Onze MIT-experts zijn u graag van dienst. Ook kunnen zij helpen bij het opstellen of verbeteren van uw subsidieaanvraag. Dat is raadzaam, want door de grote belangstelling is het extra belangrijk dat een MIT-aanvraag optimaal aansluit op alle voorwaarden, kwaliteitscriteria en prioriteiten. Wij helpen u graag verder! Bel ons op 088-8381381 of stuur ons een berichtje via het volgende formulier:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement