Nieuwe openstelling EUCF-subsidie voor gemeenten

Gemeenten kunnen vanaf 15 januari 2024 60.000 euro subsidie aanvragen voor klimaat- en energieactieplannen. Deze (alweer zesde) call van de European City Facility (EUCF) staat open tot en met 15 maart 2024. De subsidie is bedoeld om te onderzoeken hoe een investeringsconcept kan worden ontwikkeld tot een volwaardig business- en financieringsplan.

Gemeentelijke klimaat- en energieplannen

Gemeenten en lokale overheden spelen een sleutelrol bij de Europese energietransitie. Ze treden vaak op als aanjager van grote investeringsprogramma’s voor duurzame energie, bij het slim ‘bundelen’ van kleinere projecten, en bij het mobiliseren van de benodigde financiering. Eén van de hobbels hierbij, die door veel gemeenten vaak moeilijk zijn te nemen, zijn de financiële beperkingen en een gebrek aan kennis en capaciteit.

European City Facility biedt oplossingen

Op deze gebieden biedt European City Facility een helpende hand. Gemeenten kunnen bij de EUCF 60.000 euro subsidie aanvragen om relevante investeringsconcepten te onderzoeken en te ontwikkelen tot een volwaardig ‘business- en financieringsplan’. De subsidie is een vast bedrag (lump sum) dat gemeenten kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie, risicoanalyse, marktonderzoek, stakeholderanalyse, juridische, economische of financiële analyses en de coördinatie- en organisatieactiviteiten. De kosten van de uiteindelijke energie-investeringen zelf vallen buiten de subsidie.

Doel van de European City Facility

De EUCF wil via onder meer deze subsidie een stimulerende rol vervullen bij het opbouwen van een groot potentieel aan duurzame energie-investeringsprojecten bij gemeenten en lokale overheden in Europa. Door het bieden van expertise, capaciteit en het vergemakkelijken van toegang tot projecten en financieringsbronnen is het voor kleine en middelgrote gemeenten makkelijker om mee te doen in deze belangrijke transitie. Zo wil men een versnelling realiseren in de ontwikkeling en uiteindelijke uitvoering van duurzame energie-investeringsprojecten.

Aanvragen

Gemeenten en lokale overheden in alle 27 EU-lidstaten, plus IJsland en Oekraïne kunnen de EUCF-subsidie aanvragen. Aanvragen door samenwerkingsverbanden van gemeenten en lokale overheden worden aangemoedigd. Het aanvraagproces bestaat uit twee stappen:

  • een online toets om te bepalen of de gemeente in aanmerking komt; hierin wordt onder meer gevaagd naar de aanwezigheid van een Sustainable Energy and Climate Plan – SECAP (of vergelijkbaar)
  • de daadwerkelijke aanvraag.

Alleen de best scorende aanvragen komen in aanmerking voor subsidie. Binnen PNO is veel expertise aanwezig op dit gebied. Zo waren wij onder meer betrokken bij de ontwikkeling van de Europese ‘Circular City Funding Guide‘. Desgewenst kunnen wij informatie geven over de beoordelingscriteria, tips geven voor aanvragers (bijvoorbeeld over het optimaliseren van de puntenscore en de slaagkansen van een voorstel) en ondersteunen bij de daadwerkelijke aanvraag.

Meer weten?

Bent u als gemeente bezig met het uitwerken van energie- en/of klimaatplannen en op zoek naar (extra) financieringsbronnen? Of ziet u obstakels bij het uitwerken van concepten tot concrete plannen? Onze experts staan graag voor u klaar. Wij bieden een breed veld van energie-experts, subsidiespecialisten, juristen en organisatiedeskundigen. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement