Noord-Nederlandse Innovatiemonitor 2018 benieuwd naar uw mening

Het expertisecentrum VinCi van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) nodigen Noord-Nederlandse mkb’s van harte uit om deel te nemen aan de vierde editie van de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor. PNO is een van de betrokken strategische partners. Het invullen van de online vragenlijst levert u een persoonlijk Innovatiepaspoort op.

Noord-Nederlandse Innovatiemonitor 2018 bereikt 6000 noordelijke ondernemers

Aan de hand van de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor, gelanceerd in 2015, worden jaarlijks de innovatieactiviteiten, -investeringen en -prestaties van het noordelijke mkb in kaart gebracht. De deelname groeit jaarlijks en de vragenlijst gaat dit jaar naar zo’n 6000 noordelijke ondernemers. Naast de RuG en het SNN zijn ook MKB Noord, VNO-NCW Noord, TCNN, NOM, de Water Alliance, het Octrooicentrum Nederland en PNO Consultants als strategische partners bij dit initiatief betrokken. In de monitor van 2018 staan de volgende thema’s centraal:

  • financiering van innovatie
  • maatschappelijke versus economische innovatiedoelstellingen en
  • nieuwe technologieën voor innovatie.

De resultaten worden gepresenteerd in een hoofdrapport en een aantal deelrapporten die voor u toegankelijk zijn.

Deadline invullen vragenlijst 20 maart

Wanneer u als mkb deelneemt, ontvangt u een persoonlijk Innovatiepaspoort: dit is een overzicht van hoe uw bedrijf scoort op belangrijke innovatie-indicatoren. In dit paspoort worden de innovatieactiviteiten en -prestaties van uw onderneming vergeleken met gelijksoortige bedrijven in Noord-Nederland. Heeft u de vragenlijst niet ontvangen maar wilt u toch meedoen? Vul dan uiterlijk 20 maart de online vragenlijst in op de website van de Rijksuniversiteit Groningen. Het invullen duurt ongeveer vijftien minuten. U ontvangt uw persoonlijke Innovatiepaspoort na analyse van alle resultaten. De verstrekte gegevens zijn alleen toegankelijk voor de betrokken onderzoekers van de RuG en worden vertrouwelijk behandeld. Dit betekent dat er geen individuele gegevens van bedrijven openbaar worden gemaakt of doorgespeeld aan andere partners.

Meer informatie over de Innovatiemonitor?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Wouter van Dijk (Groningen) of Wouter van Gammeren (Leeuwarden).