Regeling Compensatie Transitievergoeding gestart

 

Het is zover: de langverwachte Regeling Compensatie Transitievergoeding is gestart. Sinds 1 april kunnen werkgevers aanvragen indienen voor compensatie van door hen betaalde ‘transitievergoedingen’. In dit artikel zetten we de regeling nog even kort en helder op een rijtje.

Wat is een transitievergoeding?

Werkgevers zijn sinds 1 juli 2015 verplicht een transitievergoeding te betalen aan langdurig zieke werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Langdurig zieke werknemers zijn werknemers die meer dan twee jaar ziek zijn. De hoogte van de vergoeding is wettelijk bepaald en is onder meer afhankelijk van leeftijd, loon en dienstjaren. Per 1 januari 2020 is de maximale transitievergoeding 83.000 euro. In sommige gevallen kunt u die nagenoeg volledig terugkrijgen!

Waarom deze compensatie?

De verplichting tot het betalen van een transitievergoeding had een ongewenst neveneffect: veel werkgevers kozen er namelijk – al dan niet bewust – voor om langdurig zieke werknemers niet te ontslaan, maar in dienst te houden (in een ‘slapend dienstverband’). Op die wijze omzeilden zij de verplichting om een vergoeding uit te moeten betalen. Om werkgevers in die situatie tegemoet te komen, verscheen al begin 2019 het plan voor de Regeling Compensatie Transitievergoeding. Sinds 1 april 2020 staat die regeling open voor aanvragen. Ook voor transitievergoedingen die sinds 1 juli 2015 uitgekeerd zijn vanwege het beëindigen van dienstverbanden van werknemers die langdurig ziek waren. Door de lange ‘aanloop’ is de verwachting dat er meteen al veel aanvragen worden ingediend. Het UWV heeft al aangegeven dat de beslistermijn op aanvragen weleens kan oplopen.

Wie kunnen de transitievergoeding aanvragen?

De Regeling Compensatie Transitievergoeding is bedoeld voor werkgevers die de arbeidsovereenkomst van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer willen beëindigen of al hebben beëindigd na 1 juli 2015. De regeling kan dus worden toegepast met terugwerkende kracht en geldt voor zowel oude als nieuwe gevallen. De belangrijkste voorwaarden op een rijtje:

  • de arbeidsovereenkomst is (gedeeltelijk) geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (langer dan twee jaar ziek)
  • de werknemer was bij het eindigen van het dienstverband nog ziek
  • u betaalde hem een transitievergoeding.

Wat kan PNO voor u betekenen?

PNO kan werkgevers helpen bij vragen over de regeling compensatie transitievergoeding, en bij het aanvragen van de compensatie. Let wel goed op de aanvraagtermijnen: als de vergoeding (volledig) is betaald voor 1 april 2020, kunt u de compensatie aanvragen tot en met 30 september 2020. Voor transitievergoedingen betaald op of na 1 april 2020 moet de compensatie worden aangevraagd binnen zes maanden na de betaling. Meer weten? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht via onderstaand formulier:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement