RRE-subsidie ondersteunt gemeenten

 

Gemeenten kunnen tot en met 14 november 2019 een aanvraag indienen voor de nieuwe subsidie ‘Regeling Reductie Energiegebruik’ (RRE). Hiermee kunnen zij huiseigenaren in hun gemeente helpen om energie te besparen.

Wat is het doel van de RRE-subsidie?

Het doel van de regeling is het verminderen van CO2-uitstoot door het nemen van energiebesparende maatregelen door huiseigenaren. De regeling is onderdeel van de uitvoering van de Urgenda-uitspraak en hangt samen met de Klimaatakkoord-maatregelen die het kabinet met het oog op 2030 neemt. De doelgroep van de ondersteuning zijn eigenaren van woningen die niet voor verhuur bedoeld zijn (koopwoningen). Dit zijn alle soorten woningen, inclusief woonwagens en woonboten.

Welke projecten komen in aanmerking?

Gemeenten kunnen projecten opzetten waarmee ze huiseigenaren voorlichten en stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen. Daarbij kunnen zij deze maatregelen gebruiken als eerste stap in het vergaand verduurzamen van de gebouwde omgeving. De gemeente is vrij in de inrichting en uitvoering van de maatregelen. Enkele voorbeelden zijn:

 • verstrekken van vouchers aan huiseigenaren die zelf kunnen bepalen welke activiteiten ze willen laten uitvoeren
 • samenwerking zoeken met lopende activiteiten van energiecoöperaties of energieloketten, waarmee zij de effectiviteit van de aanpak kan vergroten
 • aansluiten bij activiteiten die in gemeenten (gaan) lopen in het kader van het Klimaatakkoord (wijkgerichte aanpak).

Welke maatregelen krijgen subsidie?

In de praktijk blijkt dat eenvoudige energiebesparende maatregelen kunnen helpen het energiegebruik van huishoudens te verminderen. Dit is niet alleen gunstig voor de woonlasten van huishoudens, maar levert ook een bijdrage aan de verdere reductie van CO2-uitstoot. Het gaat bij kleine maatregelen bijvoorbeeld om zaken als het laten optimaliseren van CV-installaties, het aanbrengen van radiatorfolie en het gebruik van energieverbruiksmanagers. Ook verdergaande energiebesparende maatregelen, zoals dak-, raam-, en gevelisolatie komen in aanmerking.

Aanvragen van de RRE-subsidie

Een gemeente moet een aanvraag uiterlijk 14 november 2019 indienen. De subsidie bedraagt maximaal 9 miljoen euro per gemeente en maximaal 90 euro per woning. Het beschikbare budget is 87 miljoen euro. Subsidieverstrekker RVO rangschikt de aanvragen aan de hand van de volgende toetsingscriteria:

 • de uitwerking van de aanpak en methodiek van het programma dat moet leiden tot verlaging van het energiegebruik
 • de uitvoerbaarheid van de activiteiten binnen de gestelde looptijd
 • de mate waarin wordt samengewerkt met bedrijven en maatschappelijke partijen die ervaring hebben met het uitvoeren van energiebesparende maatregelen of het geven van voorlichting over energiebesparende maatregelen
 • de mate waarin de activiteiten zijn ingebed in het beleid van de gemeente.

Meer weten?

Bent u een gemeente en wilt u de CO2-uitstoot in uw gemeente verlagen? De energie-experts van PNO helpen u graag verder met meer informatie over de RRE-subsidie. Bel 088-8381381 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement