EZK vraagt om SBIR-innovatiecompetities coronacrisis

 

De impact van de uitbraak van het Covid-19 virus is groot en grijpt in op alle delen van de samenleving. Het raakt mensen in de zorg, onderwijs, transport en vele andere sectoren. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat roept daarom aanbestedende organisaties op om SBIR-innovatiecompetities uit te schrijven die bijdragen aan het verhelpen en/of verlichten van de maatschappelijke en economische gevolgen van de coronacrisis. Of de kennis- en innovatieagenda’s van het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid ondersteunen.

Wat zijn SBIR-innovatiecompetities?

SBIR staat voor Small Business Innovation Research. Een SBIR-innovatiecompetitie stelt een aanbestedende dienst in staat gebruik te maken van de innovatiekracht van bedrijven, en opdrachten te verstrekken voor onderzoek en ontwikkeling voor diverse onderwerpen. De overheid treedt op als potentiële afnemer (‘launching customer’) van de ontwikkelde producten of diensten. Voor de duidelijkheid het gaat hier om een oproep voor aanbesteders en (nog) niet voor het innovatieve bedrijfsleven. Bedrijven kunnen pas een SBIR-subsidieaanvraag indienen zodra de innovatiecompetities gepubliceerd zijn. Inschrijving is met name interessant voor kleine innovatieve mkb’s (inclusief start-ups).

Voor welke aanbestedende diensten is dit interessant?

Diverse aanbestedende diensten kunnen een SBIR-innovatiecompetitie uitschrijven:

 • de staat (centrale overheden)
 • een provincie
 • een gemeente
 • een waterschap
 • een publiekrechtelijke instelling
 • samenwerkingsverbanden van overheden of publiekrechtelijke instellingen

Ook speciale-sectorbedrijven die een gecentraliseerde aankoopactiviteit en eventueel een aanvullende aankoopactiviteit verrichten, mogen een innovatiecompetitie voorstellen.

Hoeveel bedraagt de SBIR-cofinanciering?

Het ministerie van EZK stelt voor 2020-2021 een totaalbedrag van maximaal 3 miljoen euro beschikbaar aan aanbestedende diensten en sectorbedrijven. Zij kunnen dit bedrag inzetten voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen door ondernemers in de vorm van haalbaarheidsonderzoeken en ontwikkeltrajecten. SBIR-innovatiecompetities die voor ondersteuning in aanmerking komen, ontvangen 50% cofinanciering van de kosten van onderzoek en ontwikkeling van innovatieve oplossingen met een maximum van 500.000 euro. Aanbestedende diensten en speciale sectorbedrijven mogen kosteloos gebruikmaken van de expertise en ondersteuning door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Hoe ziet een SBIR-competitievoorstel eruit?

Een competitievoorstel moet in ieder geval de maatschappelijke en economische gevolgen van de coronacrisis verhelpen en/of verlichten of de kennis- en innovatieagenda’s van het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid ondersteunen. Concreet houdt dit in:

 • Een voorstel bestaat uit een uiteenzetting van de huidige/toekomstige belemmeringen in de overheidstaken en/of een concreet maatschappelijk vraagstuk.
 • Een passende oplossing voor deze belemmering is nog niet beschikbaar is bij andere (mede)overheden of op de markt.

First come first serve

Geïnteresseerde organisaties moeten hun voorstellen voor een innovatiecompetitie – die passen binnen de coronaproblematiek en/of de maatschappelijke uitdagingen van de Kennis- en Innovatieagenda’s 2020-2023 – uiterlijk 30 juni 2020 indienen bij RVO. Maximaal vijf innovatiecompetities komen voor SBIR-ondersteuning in aanmerking op basis van first come first serve. Voor voorstellen die tussen 30 juni en 1 december 2020 worden ingediend, bekijkt het ministerie of er passende ondersteuningsmogelijkheden zijn.

SBIR-innovatiecompetitie: van idee tot uitvoering

Bent u een aanbestedende dienst en heeft u belangstelling voor het uitschrijven van een SBIR-innovatiecompetitie? Dan denkt PNO graag met u mee met de voorbereiding ervan. Wilt u meer weten over SBIR? Neem contact op met onze experts. Zij helpen u graag verder. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement