Mkb-innovatieagenda’s 2020 zijn bekend!

 

Sinds vorige week weten we hoe ze er uitzien: de mkb-innovatieagenda’s voor het jaar 2020. Ze zijn onder andere van belang voor bedrijven die zich voorbereiden op een MIT-subsidieaanvraag. In de aanloop naar de nieuwe MIT-ronde start PNO een kort tweeluik over de nieuwe innovatieagenda’s.

Mkb-innovatieagenda’s en de MIT-subsidie

De nieuwe mkb-innovatieagenda’s zijn eigenlijk vooral bedoeld als hulpmiddel voor mkb’s die dit jaar een MIT-subsidie willen aanvragen. Om kans te maken op deze subsidie, moet een project goed aansluiten op de genoemde innovatiethema’s. Maar de agenda’s zijn om nog een andere reden interessant: ze geven ook een goed beeld van de actuele innovatiethema’s per sector, en van de bijbehorende kansen voor nieuwe innovaties. De onderwerpen op de agenda’s zijn de vragen vanuit de publieke sector en worden gezien als maatschappelijk relevante thema’s. Dit maakt de agenda’s interessant voor vrijwel elk bedrijf dat werkt aan innovaties. Of voor ondernemers die op zoek zijn naar inspiratie of ideeën voor nieuwe innovatieve producten. Met of zonder MIT-plannen. In het eerste deel van dit tweeluik gaan we in op de nieuwe mkb-innovatieagenda’s voor de topsectoren Logistiek, Chemie, Life Sciences & Health, Hightech Systemen en Materialen (en ICT) en de Creatieve Industrie.

Innovatieagenda Topsector Logistiek

De sector logistiek en het goederenvervoer moet concurrerender, duurzamer en veiliger worden. Ze daagt mkb’s uit om te komen met innovatieve oplossingen op dit gebied. Dit jaar ligt de nadruk op logistieke concepten die breed toepasbaar zijn door logistieke dienstverleners en/of verladers in logistieke ketens. Zo is de sector op zoek naar betere planningssystemen en slimme technische oplossingen gericht op logistieke warehouses, zero-emissie distributie, of op last-mile oplossingen. Ook andere technische innovaties maken kans op subsidie, vooral als daarbij sprake is van slimme samenwerking, krachtenbundeling of multimodale netwerken. Meer voorbeelden zijn te vinden op onze Transportsector-pagina.

Innovatieagenda Topsector Chemie (en biobased)

De topsector Chemie vraagt het mkb om dit jaar te komen met innovaties op het gebied van geavanceerde materialen (kunststoffen, bioplastics), nieuwe duurzame grondstoffen en procestechnologie, nanotechnologie en personalized health. De nadruk ligt op innovaties die aansluiten op een tiental innovatiethema’s, beschreven op onze aparte Chemiesector-pagina.

Innovatieagenda Topsector Life Sciences & Health (LSH)

De topsector LSH werkt aan vijf grote ‘missies’ van de Kennis- en Innovatieagenda Gezondheid en Zorg 2020-2023. Mkb‘s kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren met nieuwe innovatieve producten en diensten. De LSH-sector omvat een breed gebied: van preventie tot genezing en zorg, maar ook met innovaties gericht op gezondheid, digitalisering, dagelijks functioneren en kwaliteit van leven. Een overzicht van de tien aangewezen innovatiethema’s en voorbeelden is te vinden op onze aparte LSH-sectorpagina.

Innovatieagenda Topsector HTSM en ICT

De topsector Hightech Systemen en Materialen (HTSM) neemt in dit overzicht een bijzondere plaats in. Het gaat hier om een zeer breed werkveld, dat raakvlakken heeft met verschillende andere technologiesectoren (inclusief ICT en sleuteltechnologieën). Om deze reden is er geen aparte HTSM-innovatieagenda voor 2020, maar wordt er aangesloten op de meerjarige HTSM-roadmaps. Deze zijn interessant voor innovatieve mkb’s die zich richten op bepaalde niche-markten of -technologieën. Zo zijn er roadmaps voor innovaties op het gebied van onder meer: Advanced Instrumentation, Aeronautics, Electronics, Embedded Systems, Lighting, Nanotechnology, Photonics, Printing, Security, Semiconductor Equipment, Smart Industry (Mechatronica) en ICT-oplossingen.

Innovatieagenda Topsector Creatieve Industrie

De topsector ‘Creatieve Industrie’ is op zoek naar mkb’s met nieuwe technische innovaties voor een tweetal toepassingsgebieden: ontwerp en creatieve content. Bij ontwerp gaat het om innovaties voor disciplines als architectuur, landschap, interieurontwerp, productontwerp, digitaal ontwerp, grafisch en multimediaal ontwerp, systeem- & procesontwerp. Bij creatieve ‘content‘ gaat het om innovaties voor film, fotografie, media, muziek, literatuur, journalistiek of erfgoed. In beide gevallen is de sector nadrukkelijk op zoek naar (technische) innovaties met een ‘maatschappelijke impact’, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid (energietransitie, CO2-reductie), gezondheid (gezondheidszorg, vitaal ouder worden, gezonde voeding) of veiligheid (criminaliteitsbestrijding, tools voor veiligheidsprofessionals). Zie ook de KIA-meerjarenagenda voor de Creatieve Industrie 2020-2023.

Innovatieagenda’s voor andere topsectoren

Ook andere topsectoren hebben nieuwe agenda’s voor 2020 opgesteld. Volgende week, in het tweede deel van dit artikel, gaan we in op vier nog niet besproken innovatieagenda’s: voor de Topsector Energie, Topsector Water (en Maritiem), de Topsector Agrofood, en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Belangstelling? Kom nu in actie!

De subsidie-experts van PNO zijn afkomstig uit alle denkbare technologiegebieden. Zij denken graag met u mee over uw innovatieplannen en kunnen u bijstaan bij het vinden en aanvragen van een passende subsidie (bijvoorbeeld de MIT-regeling of een andere innovatiesubsidie). De MIT-regeling opent op 7 april voor haalbaarheidsprojecten. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement