Subsidieoproep ‘Je Data de Baas’ zoekt experimenten

 

Het SIDN-fonds steunt internetprojecten op het raakvlak tussen technologie en samenleving. Onlangs verscheen een nieuwe subsidieoproep ‘Je Data de Baas’, die draait om internet-data. Partijen kunnen tot en met 21 oktober voorstellen insturen.

Wat doet het SIDN-fonds?

Het SIDN-fonds ondersteunt vernieuwende internetprojecten op het raakvlak tussen technologie en samenleving. De nadruk ligt op innovaties met een algemeen belang en een ‘maatschappelijk meerwaarde’. Denk aan nieuwe digitale oplossingen die de online-veiligheid verbeteren, of die internet beter toegankelijk maken voor kwetsbare groepen (bijvoorbeeld zorg en onderwijs).

Subsidieoproep‘Je Data De Baas’

De nieuwe subsidieoproep van het SIDN-fonds is getiteld ‘Je Data de Baas’. Zoals de naam al aangeeft draait het daarbij om data: datacontrole, privacybescherming, het inzichtelijk maken van datasporen, het voorkomen van datamisbruik en van ruis in data en algoritmes, enzovoorts. De controle op data en datagebruik wordt steeds belangrijker in onze digitale samenleving. Grote internetplatforms bieden ons ‘gratis’ diensten, maar: zijn ze wel echt gratis? Gebruikers betalen ervoor met (waardevolle) persoonlijke data. Dit leidt ertoe dat zij steeds vaker niet meer ‘de baas’ zijn over hun eigen data.

Waarvoor subsidie?

Via de subsidieoproep‘Je Data de Baas’ wordt gezocht naar goede voorstellen voor projecten die internetgebruikers meer inzicht bieden in de waarde van data. Het kan daarbij gaan om bijvoorbeeld:

 • nieuwe tools die data-eigenaarschap beter inzichtelijk maken voor gebruikers (bijvoorbeeld via default opties/keuzes in instellingen) of die gebruikers waarschuwen bij gevoelige data
 • tools die internetgebruikers inzicht geven in de economische waarde van hun data of die gebruikers helpen bij het benutten van die waarde
 • andere nieuw te ontwikkelen tools die de data-autonomie van internetgebruikers versterken en vergroten.

Hoogte van de subsidie en enkele tips

De beste projectvoorstellen maken kans op aantrekkelijke subsidies. De hoogte  wordt per geval bepaald. In de regel gaat het om subsidies tot 10.000 euro, bedoeld om te werken aan een proof-of-concept, demo, pilot of experimenteel ontwerp. Ook hogere subsidies tot 75.000 euro zijn mogelijk (vooral voor het doorontwikkelen van bestaande of kansrijke concepten, of het vertalen van wetenschappelijk onderzoek naar bruikbare toepassingen).

Enkele tips en zaken om rekening mee te houden:

 • De subsidieronde staat open tot en met 21 oktober 2019 (13.00 uur).
 • Een aanvrager moet beschikken over aantoonbare expertise.
 • Kansrijk zijn alleen projecten met een brede maatschappelijke betekenis en impact.
 • De resultaten van een ingezonden project moeten open en toegankelijk worden.

Meer weten?

Werkt uw bedrijf aan ICT-tools die bijdragen aan een veiliger internet of die zorgen voor een betere bescherming tegen misbruik van online-data? PNO vertelt u graag meer over de subsidiemogelijkheden! Bel 088-838-1381 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement