SLIM aan de slag met STAP-subsidie?

Vanaf 28 februari kan elke werkzoekende of werkende in Nederland opnieuw STAP-subsidie aanvragen voor het volgen van een opleiding of training. Maar hoe zorgt u er als werkgever voor dat uw werknemers deze subsidie ook daadwerkelijk benutten? Hier komt de SLIM-subsidieregeling om de hoek kijken. Die vraagt u vanaf 1 maart weer aan.

Een veranderende arbeidsmarkt

In 2023 stelt de rijksoverheid opnieuw een flink budget beschikbaar voor de STAP-subsidieregeling (Stimulering Arbeidsmarktpositie). Dit jaar gaat het om 170 miljoen euro. Naar verwachting zullen er zo’n 220.000 aanvragen worden ingediend. De gedachte achter deze regeling is dat de arbeidsmarkt als gevolg van technologische ontwikkelingen blijft veranderen: banen komen te vervallen, de inhoud van banen verandert en er ontstaan nieuwe banen. Deze veranderingen raken vooral werkzoekenden en werkenden aan de onderkant en in het middensegment van de arbeidsmarkt. Met de STAP-subsidie wil de overheid hen stimuleren hun kennis en vaardigheden uit te breiden, zodat ze hun eigen duurzame inzetbaarheid kunnen vergroten. Het eerste aanvraagtijdvak voor deze subsidie in 2023 gaat 28 februari van start en duurt tot en met 30 april. Hierna volgen er nog vier aanvraagtijdvakken.

De speurtocht naar de juiste opleiding

Het STAP-budget is dus bedoeld voor werkzoekenden én werkenden. Zij worden geacht te weten hoe ze zich het beste kunnen ontwikkelen. Van hen wordt verwacht dat ze een goed beeld hebben van hun positie op de arbeidsmarkt en welke vaardigheden en kennis ze daarbij in de toekomst nodig hebben. Vanuit dat ‘zelfbeeld’ zullen ze uit het grote aanbod van bijvoorbeeld particuliere opleiders als LOI en NCOI de best passende training of opleiding moeten selecteren. Maar… gaat dat zonder hulp wel lukken? Zou het niet logischer zijn als ze in deze tijd van ‘een leven lang ontwikkelen’ hun werkgever om hulp kunnen vragen? En, vanuit het perspectief van de werkgever: is het wel voldoende om werknemers alleen maar te vertellen dat er voor hen zoiets bestaat als STAP-subsidie? Of kan een werkgever veel méér doen?

Duurzaam inzetbare werknemers

Een werkgever kan natuurlijk niet voor zijn werknemers beslissen dat ze precies die ene opleiding moeten volgen en dat ze daarvoor STAP-subsidie moeten aanvragen. Maar wat kan de werkgever wél doen?

  • Een eerste stap is: bepalen welke kennis en vaardigheden nu en in de toekomst belangrijk zijn voor de onderneming. Dat kan op hoofdlijnen, maar (daarnaast) ook op functie- of individueel niveau.
  • De vervolgstap is dan: een meerjarig opleidingsbeleid of scholingsplan opstellen voor de werknemers. Het is voor de werkgever belangrijk om aan de werknemers duidelijk te maken wat hij van hen verwacht en wat zijn eigen bijdrage daarin is. Zo werkt hij samen met zijn werknemers aan hun duurzame inzetbaarheid. Een belangrijke reden voor werknemers om trouw te blijven aan de onderneming. En het mooie is: de werkgever kan daar nog subsidie voor krijgen ook!

SLIM inzetten op STAP

Voor het stimuleren van de ontwikkeling van zijn werknemers kan de werkgever subsidie krijgen uit de SLIM-regeling (Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen). Het subsidiebedrag kan oplopen tot wel 25.000 euro, bedoeld voor activiteiten van de onderneming zelf en/of voor het inschakelen van een externe deskundige. Van 1 tot en met 30 maart 2023 is het eerste aanvraagtijdvak van de SLIM-regeling weer geopend voor mkb’s. Veel activiteiten komen in aanmerking voor subsidie – denk aan het onderzoeken van de kennisgebieden die voor de onderneming belangrijk zijn, het in kaart brengen van de aanwezige kennis, het opstellen van een opleidingsbeleid of scholingsplan, het schrijven van individuele ontwikkelplannen… en niet te vergeten het ontwikkelen van voorlichtingsactiviteiten voor werknemers om hen te informeren over opleidingsmogelijkheden en over het STAP-budget. Mooi geregeld dus: subsidie krijgen om advies te geven over subsidie! En het goede nieuws is dat mkb’s nu ook in aanmerking komen voor een voorschot van 50% zodra ze een subsidietoekenning hebben ontvangen.

Meer weten?

SLIM en STAP zijn slechts enkele van de vele subsidieregelingen die het mogelijk maken om binnen een organisatie te werken aan ‘een leven lang ontwikkelen’. De experts van PNO Consultants en Nehem (beide onderdeel van PNO Group) vertellen u er graag meer over. Zij bekijken samen met u hoe u de subsidiemogelijkheden optimaal kunt benutten om een stevig gefundeerd opleidingsbeleid op te tuigen – en daarmee uw werknemers op de best mogelijke manier aan u te binden. Belangstelling? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement