STAP-budget

Iedereen in Nederland kan tot 1.000 euro subsidie per jaar krijgen voor het volgen van een opleiding die zijn of haar positie op de arbeidsmarkt ten goede komt! Met de Subsidieregeling STAP-budget stimuleert de overheid dat werkzoekenden en werknemers de regie in eigen hand nemen voor hun ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.

STAP-budget

STAP-budget voor betere kansen op de arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt verandert door snelle technologische ontwikkelingen, globalisering en een latere pensioenleeftijd. Daarom is het voor iedereen van belang om gedurende de hele loopbaan aandacht te hebben voor ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Private partijen zoals sociale partners, O&O-fondsen en werkgevers stellen hiervoor – bijvoorbeeld in cao’s – in toenemende mate individuele budgetten beschikbaar. Werknemers kunnen zelf kiezen hoe ze deze budgetten inzetten. Bijvoorbeeld voor loopbaan-coaching of het volgen van opleidingen. In aanvulling hierop stelt de overheid in 2023 160 miljoen euro beschikbaar via de Subsidieregeling STAP-budget. Halverwege het jaar komt daar nog eens 125 miljoen euro bij, speciaal voor de doelgroep tot en met MBO-4. STAP staat voor STimulering ArbeidsmarktPositie.

De aanvraagperioden in 2023 zijn:

  • 1 mei
  • 3 juli
  • 4 september
  • 1 november.

De ervaring leert: wees er op tijd bij, want op=op. NB Het STAP-budget stopt per 1 januari 2024.

STAP-budget en scholingsregister

STAP-budget is bedoeld voor iedereen in Nederland die een band heeft met de arbeidsmarkt – zowel werkzoekenden als werknemers. Zij kunnen hun aanvraag voor de STAP-subsidie indienen bij het UWV. Alleen opleidingen die opgenomen zijn in het STAP-scholingsregister komen voor subsidie in aanmerking. De bedoeling is dat een persoon zich bij het UWV meldt met de keuze van een opleiding en opleider, waarna het UWV dit beoordeelt en aan de opleider maximaal 1.000 euro uitbetaalt als bijdrage in de scholingskosten. Op deze manier voorkomt de overheid de noodzaak van voorfinanciering door degene die de opleiding wil volgen. Ook is het bedrag voor iedereen gelijk en niet afhankelijk van werk, leeftijd of inkomen. Het UWV verwacht jaarlijks ruim 200.000 aanvragen.

Belangrijke rol voor de opleider

In het proces om de STAP-subsidie te krijgen, speelt de opleider een belangrijke rol. Deze ontvangt de subsidie namens de aanvrager en moet die subsidie in sommige gevallen verrekenen met de scholingskosten. Het restant-bedrag brengt de opleider in rekening bij de aanvrager. Bovendien moet de opleider aantonen dat de deelnemer de opleiding met succes heeft afgerond. Ook moet de opleider voorkomen dat de schijn wordt gewekt van fraude: de overheid houdt de kwaliteit en het prijsniveau van de opleidingen goed in de gaten.

Een goede werkgever stimuleert zijn werknemers

Met de Subsidieregeling STAP-budget wil de rijksoverheid mensen helpen meer sturing en inhoud te geven aan hun ontwikkeling en loopbaan. Werkgevers kunnen dit stimuleren, zij kunnen hun werknemers aanmoedigen om een opleiding te volgen en daarvoor gebruik te maken van de STAP-subsidie. Kost de opleiding meer dan 1.000 euro, dan is het natuurlijk een mooi gebaar van de werkgever om óók een financiële bijdrage te leveren.

Meer weten?

Meer weten over de Subsidieregeling STAP-budget? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:

Stuur ons uw bericht


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement