Subsidie Energie-efficiëntie Glastuinbouw binnenkort open

We weten het: 5 oktober is al snel, maar vanwege het voordeel voor glastuinders die willen investeren in de beperking van CO2-uitstoot brengen wij deze openstellingsdatum van de regeling Energie-efficiëntie Glastuinbouw (EG) toch nog een keer onder uw aandacht.

Subsidie voor diverse maatregelen

In de glastuinbouwsector wordt veel geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen en systemen die leiden tot vermindering van CO2-uitstoot. Voor dergelijke investeringen kan vanaf 5 oktober tot en met 20 oktober 17:00 uur Energie-efficiëntie Glastuinbouw (EG) subsidie worden aangevraagd. Maatregelen die in aanmerking komen zijn:

 • tweede energiescherm
 • aansluiting op warmtenetwerk of -cluster
 • aansluiting op biogas- of kooldioxidenetwerk of -cluster
 • luchtbehandelingssysteem
 • ledbelichting (ter vervanging van SON-T belichting of in nieuwe en bestaande onbelichte kassen)
 • hogedrukvernevelingsinstallatie voor kaskoeling
 • energiescherm inclusief ophogen kas en verdekken met diffuus glas met tweezijdige AR-coating.

U ziet dat deze lijst limitatief is. Dit betekent dat er ook investeringen zijn die niet onder deze subsidieregeling vallen: een eerste energiescherm, gevel-, verduisterings- en lichtafschermingsscherm (ook als dit wettelijk verplicht is), schermen die minder dan 45% energie besparen, schaduw- en zonweringsschermen, lichtdoorlatende energieschermen met een lichtafscherming van meer dan 25% en tot slot investeringen ter vervanging van een machine of installatie vallen buiten het kader van deze regeling.
Mocht u voornemens zijn te investeren in een onder de subsidie vallende maatregel dan verdient het aanbeveling u te laten informeren over eventuele aanvullende eisen. Zo gelden voor LED-belichting bepaalde specificaties en maximale subsidiebedragen voor elk onderdeel.

Verder van belang

Bij deze subsidieregeling geldt als voorwaarde dat het project binnen tweeëneenhalf jaar gereed is (mocht dat noodzakelijk blijken dan kan in sommige situaties verlenging worden aangevraagd). De subsidie kan tot bepaalde hoogte als aanvulling op een EIA, MIA en/of MEI-regeling worden verleend. Verder is van belang dat de aanvragen op volgorde van binnenkomst worden behandeld. Indien de ingediende aanvragen tezamen het totale budget van 58 miljoen euro overschrijden, dan vindt loting plaats onder de vanaf dát moment ingediende volledige aanvragen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Zaak dus om zo snel mogelijk een complete aanvraag op te stellen en in te dienen. PNO Consultants helpt u graag hierbij. Wij informeren u over de eventuele aanknopingspunten met deze subsidie en ondersteunen u uiteraard bij het opstellen van de aanvraag. Bel 088-838 13 81 of vul het formulier in:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement