Subsidie Innovatiematrix Fryslân

 
Met de Subsidie Innovatiematrix Fryslân wil de provincie Friese ondernemers stimuleren om een bijdrage te leveren aan de brede welvaart van Fryslân. Er wordt vooral gezocht naar projecten op zogenaamde transitiegebieden: van lineaire naar circulaire economie, van fossiele naar duurzame energie, van zorg naar positieve gezondheid en van analoog naar digitaal.

Brede welvaart

De Friezen zijn een gelukkig volk: zij geven een acht als rapportcijfer aan de leefbaarheid van hun provincie. En dat wil men (minimaal) zo houden. Vandaar dat het begrip brede welvaart het onderliggende uitganspunt is van deze subsidie. Door met creatieve en innovatieve projectideeën te komen die op enigerlei wijze circulariteit, duurzame energie, gezondheid of digitalisering bevorderen kan het begrip brede welvaart verder worden ingevuld. De provincie hanteert hierbij geen extreem strakke richtlijnen, dus toetsen van uw projectidee kan al snel de moeite waard zijn. Wel is van belang dat de aanvragende partij in Fryslân is gevestigd.

Behalve subsidie ook (verplicht) ‘matrixgesprek’

Naast de 2.500 euro subsidie die ondernemers kunnen krijgen voor hun projectidee vindt er een verplicht gesprek plaats met een Friese innovatiematrixtafel. Deelnemers aan dit gesprek zijn, behalve de ondernemer, vertegenwoordigers vanuit het onderwijs, de overheid, culturele en ondernemende partijen. Het woord ‘verplicht’ klinkt wat zwaar in dit verband, temeer daar het gesprek de ondernemer brede inzichten oplevert, plus een netwerk om het idee van de grond te tillen.

Anderhalvemeter-regeling

Hoewel het kabinet heeft aangekondigd de anderhalvemeter-maatregel in te trekken, kan ook voor dit specifieke transitiegebied een projectidee worden ingediend. Het gaat dan bijvoorbeeld om ideeën die het uitvoeren van de anderhalvemeter-maatregel beter, gemakkelijker, efficiënter, effectiever enzovoort maken. Dit staat los van de subsidie die in de Friese recreatie- en toerismesector kan worden aangevraagd voor aanpassingen die moeten worden gerealiseerd voor de anderhalvemeter-economie.

Subsidie aanvragen

De Subsidie Innovatiematrix Fryslân kan rechtstreeks worden aangevraagd bij Ynbusiness, dat een gezamenlijk initiatief is van het Friese bedrijfsleven, de provincie Fryslân, de F4-gemeenten en het Friese MBO en HBO. Met uw vragen over andere subsidies en innovatie in het noorden van Nederland bent u natuurlijk gewoon welkom bij ons team in Groningen. Bel 088-8381381 of stuur een berichtje:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement