Subsidieregeling voor circulaire ambachtscentra weer geopend

Milieuambities gaan prima samen met sociaal-maatschappelijke ambities. Denk maar aan een kringloopwinkel met een repair café, waar handige vrijwilligers de kapotte spullen van buurtbewoners repareren. Voor het opzetten van zo’n ‘circulair ambachtscentrum’ kunnen gemeenten weer subsidie aanvragen.

Wat is een circulair ambachtscentrum?

Een circulair ambachtscentrum is een netwerk van organisaties die duurzaam samenwerken om te komen tot structureel hoogwaardig product- en materiaalhergebruik, en die voor dat doel opleidings- en werkplekken inzetten.

Een circulair ambachtscentrum kan gevestigd zijn op één of meer locaties en omvat minimaal vijf van de volgende onderdelen:

 • kringloopwinkel
 • milieustraat
 • sociaal-maatschappelijke instelling
 • reparatiewerkplaats of repair café
 • onderwijs
 • werkplaats of makerplaats
 • alternatief element met betrekking tot het realiseren van structureel hoogwaardig product- en materiaalhergebruik en het daarvoor inzetten van opleidings- en werkplekken.

Er is in het circulair ambachtscentrum minimaal één plek die toegankelijk is voor het publiek en die fungeert als verkooppunt van tweedehands goederen.

De subsidieregeling in het kort

Sinds 2019 stelt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat subsidies beschikbaar voor het opzetten van circulaire ambachtscentra. Dit gaat via de ‘Regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra’. Alleen gemeenten kunnen subsidie aanvragen. Sinds de start van de regeling hebben al vele tientallen gemeenten gebruik kunnen maken van de regeling – er komen in Nederland steeds meer circulaire ambachtscentra tot stand.

Door de ontwikkeling van een landelijk dekkend netwerk van circulaire ambachtscentra te stimuleren, wil het ministerie burgers ‘activeren’ om bewuster bezig te zijn met levensduurverlenging en hergebruik van hun producten en materialen.

Oorspronkelijk zou deze subsidieregeling doorlopen tot 1 januari 2024. Dit is nu gewijzigd: de regeling is met één jaar verlengd en loopt dus door tot 1 januari 2025. Ook is het subsidieplafond verhoogd met 1 miljoen euro, er is nu 2,9 miljoen euro beschikbaar.

Subsidie aanvragen in 2022

Aanvragen kunnen jaarlijks in de maand oktober worden ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De ronde van 2022 is net van start gegaan, gemeenten hebben nog tot en met 31 oktober de tijd om hun aanvraag in te dienen.

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van 50.000 euro per project. Subsidiabel zijn de voorbereidings- en uitvoeringskosten van het project. Denk bijvoorbeeld aan het verkennen van de hergebruikmogelijkheden voor verschillende productgroepen, of van de mogelijkheden om de milieuambities optimaal te koppelen aan de ambities op sociaal-maatschappelijk gebied. De subsidie is niet bedoeld voor investeringen in gebouwen of de inrichting daarvan.

Subsidieaanvragen moeten onder meer voorzien zijn van een gedegen activiteitenplan, een samenwerkingsovereenkomst en een sluitende begroting. Het ministerie beoordeelt de ingediende aanvragen op aspecten als relevantie, impact, kwaliteit van het plan, communicatie en commitment van de stakeholders. Hieruit volgt een rangschikking, de subsidie wordt toegekend aan de beste projecten.

Een circulair ambachtscentrum in úw gemeente?

Is een circulair ambachtscentrum iets voor úw gemeente? De ‘Regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra’ kan uitkomst bieden. Maar, zoals we al zeiden, subsidie is alleen weggelegd voor de beste projecten – u zult dus moeten gaan voor een kwalitatief hoogstaand projectvoorstel, en dat in vrij korte tijd. De consultants van PNO kunnen u daarbij helpen. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement