Nieuwe SVM-subsidie helpt mkb verduurzamen

Goed nieuws voor mkb’ers die al een tijdje rondlopen met investeringsplannen voor het energiezuiniger en duurzamer maken van hun bedrijf. Via de nieuwe SVM-regeling kunt u binnenkort subsidie aanvragen voor een verkennend energieadvies- en begeleidingstraject. Natuurlijk zijn er ook gewoon kosten die voor uw eigen rekening komen. Lees meer in dit artikel.

Aanleiding voor de SVM-subsidie

Veel ondernemers vinden het lastig om in te schatten wat het Klimaatakkoord van hen vraagt: welke maatregelen kunnen zij treffen op het gebied van energiebesparing en verduurzaming? Wanneer moeten zij die maatregelen getroffen hebben? Wat zijn de bijbehorende investeringskosten? En op welke subsidies kunnen zij een beroep doen? Dit soort vragen spelen vooral bij kleinere mkb’s, want daar ontbreekt vaak de tijd of expertise om zich goed in deze lastige materie te verdiepen. Daarom start de overheid een speciale subsidieregeling om deze bedrijven op weg te helpen: de SVM (Subsidie Verduurzaming MKB).

Doel, doelgroep en subsidiebedrag

Welke bedrijven kunnen een beroep doen op de nieuwe subsidieregeling? De SVM-subsidie mikt op mkb’s met een relatief laag energieverbruik (die niet onder de Energiebesparingsplicht vallen). Heel concreet gaat het dan om bedrijven met een jaarlijks energieverbruik van minder dan 50.000 kWh elektriciteit en 25.000 m3 aardgas. Zij komen in principe in aanmerking voor de SVM-regeling.

Belangrijk: de SVM is een ‘advies-subsidie’. Het is dus géén investeringssubsidie voor de aanschaf van energiezuinige apparaten. Ondernemers kunnen de SVM-subsidie aanvragen voor het inschakelen van een ‘externe partij’ die hun bedrijf adviseert over mogelijke verbeteringen op het gebied van energiebesparing en CO2-reductie. Het resultaat is dus een maatwerk-energieadvies dat per bedrijf ingaat op mogelijke verbeteringen in en rond de bedrijfsgebouwen en de verdere bedrijfsvoering. De subsidie vergoedt 80% van de kosten, en kan oplopen tot een subsidiebedrag van maximaal 2.500 euro per bedrijfspand. Hieronder kijken we naar de verdere details.

Waaruit bestaat zo’n extern energieadviestraject?

Een energieadviestraject in de zin van de SVM bestaat uit twee fasen. De eerste fase bestaat uit het eigenlijke advies. Daarna volgt het verdere begeleidingstraject. We geven enkele aanvullingen ter verduidelijking:

 • Het energieadvies beschrijft wat voor uw bedrijf de beste manieren zijn om energie te besparen of CO2-uitstoot te beperken. Bijvoorbeeld door middel van isolatie, HR++ glas, zonnepanelen, een zonneboiler of warmtepomp. Of via andere maatregelen, zoals koeling, keuken- of ICT-apparatuur of elektrische bedrijfswagens. Belangrijk hierbij: het moet gaan om een ‘extern’ advies, opgesteld door een professionele energieadviseur. De netto-advieskosten moeten meer dan 500 euro bedragen.
 • Het verdere begeleidingstraject is de fase die volgt op het energieadvies. Dit komt kort gezegd neer op het inschakelen van hulp bij het realiseren van maatregelen uit het advies. Ook deze hulp moet weer bestaan uit een deskundige externe partij. Bijvoorbeeld een installatiebedrijf, accountant, subsidieadviseur of ‘energieregisseur’ die helpt bij het opvragen van hiermee samenhangende offertes, het maken van een financieringsplan, of het aanvragen van eventuele subsidies (!).

Belangrijkste subsidievoorwaarden

De SVM is opgezet als een brede en toegankelijke subsidieregeling met een ruime doelgroep. Toch kent ook deze regeling een aantal strikte voorwaarden. We noemen hier de belangrijkste:

 • Eigen bijdrage: de SVM-subsidie vergoedt 80% van de kosten van het advies- en begeleidingstraject. De resterende 20% moet de ondernemer dus in ieder geval zelf betalen. Ook eventuele kosten boven het maximale subsidiebedrag (2.500 euro) komen voor rekening van de ondernemer.
 • Investeringskosten: de investeringskosten van de geadviseerde maatregelen komen in principe geheel voor rekening van de ondernemer zelf. Die kosten vallen dus buiten de SVM-subsidie (al kan de ondernemer soms wel een beroep doen op andere potjes, zoals EIA of ISDE).
 • Resultaatsverplichting. Om in aanmerking te kunnen komen voor de SVM-subsidie moet de ondernemer minimaal één maatregel uit het advies daadwerkelijk uitvoeren.

Over het aanvragen van de SVM-subsidie

Het aanvragen van de SVM-subsidie is pas mogelijk na de officiële start van de regeling: op 1 oktober 2021. De regeling staat dan open tot en met uiterlijk 30 september 2022. Subsidieverstrekker RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) behandelt aanvragen op volgorde van binnenkomst en zolang het subsidiebudget reikt (ruim 28 miljoen euro). De middelen voor de regeling komen uit de investeringsimpuls voor maatschappelijk vastgoed, en uit het pakket voor maatregelen in de gebouwde omgeving in het kader van het Urgenda-vonnis.

Meer weten?

Belangstellenden die meer willen weten over de bovenstaande regeling vinden nu alvast meer informatie (inclusief ‘stappenplan’) op de officiële SVM-subsidiepagina van RVO. Bent u op zoek naar een breed overzicht van andere subsidieregelingen voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving? Download dan ons recente subsidieoverzicht voor dit hoogst actuele thema.

Valt uw bedrijf wel onder de energie-intensieve industrie of de Energiebesparingsplicht, en zoekt u subsidie voor energie-gerelateerde investeringen of innovaties? De experts van PNO en EGEN zijn u graag van dienst. Bel 088-838 13 81 of stel uw vraag via het volgende formulier:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement