Tel mee met Taal subsidie krijgt nieuwe aanvraagronde

De overheid heeft besloten een extra subsidieronde in te lassen voor de populaire regeling Tel mee met Taal. Deze subsidie is bedoeld om Nederlandse taalvaardigheid aan te pakken. Vanaf 1 augustus kunnen onder meer werkgevers, scholen en samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen. Dat kan tot en met 15 oktober, of tot het subsidiebudget leeg is.

Tel mee met Taal subsidiebedragen verhoogd in nieuwe subsidieronde

In de nieuwe ronde voor Tel mee met Taal subsidie is het subsidiebedrag verhoogd. In totaal stelt de overheid 5 miljoen euro beschikbaar. Per project is het subsidiebedrag ook hoger. Daarnaast is het aanvragen van Tel mee met Taal subsidie gemakkelijker geworden. De subsidie is ook beschikbaar voor organisaties die al eerder subsidie hebben ontvangen.

Subsidie bedoeld voor verbeteren van taalvaardigheid

Tel mee met Taal subsidie biedt verschillende mogelijkheden om de Nederlandse taalvaardigheid te verbeteren:

  • Scholen, bibliotheken, instellingen voor jeugdgezondheidszorg of voorschoolse voorzieningen kunnen subsidie aanvragen voor een bijscholingstraject voor ouders die de taal niet goed beheersen. Denk hierbij niet alleen aan scholing, maar ook aan andere activiteiten zoals beter leren (voor)lezen of gesprekstraining. Per subsidieaanvraag is 1 miljoen euro beschikbaar en per cursist 600 euro.
  • Werkgevers kunnen subsidie aanvragen voor het verbeteren van de taalvaardigheid van hun werknemers via bijvoorbeeld cursussen. Per subsidieaanvraag is 2 miljoen euro beschikbaar en per cursist 1.500 euro.
  • Deelnemers van een lokaal of regionaal samenwerkingsverband (van minimaal acht partijen) kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten waarmee zij een lokaal of regionaal Taalakkoord uitvoeren. Per subsidieaanvraag is hiervoor 200.000 euro beschikbaar.

Belangstelling voor Tel mee met Taal subsidie? Bel +31 (0)88 – 838 13 81 of vul ons contactformulier in om binnen twee werkdagen te weten of u in aanmerking komt.