TSE Systeemintegratie helpt de energietransitie

 

Deze maand start een nieuwe subsidiemodule voor ‘systeemintegratie’. Het gaat daarbij – kort gezegd – om de ontwikkeling van ondersteunende tools en hulpmiddelen voor de overgang naar een nieuw energiesysteem in ons land.

Energietransitie en het Nederlandse energiesysteem

Het Nederlandse energiesysteem is ingrijpend aan het veranderen. Enerzijds door het aanbod van nieuwe duurzame energiebronnen, en anderzijds door nieuwe behoeften en een gewijzigde vraag naar energie. Een belangrijke vraag daarbij is: hoe zorgen we ervoor dat het energiesysteem robuust, betrouwbaar, veilig, betaalbaar en maatschappelijk acceptabel blijft? Die vraag is het uitgangspunt van de nieuwe subsidiemodule Systeemintegratie. De module is onderdeel van de verzameling TSE-subsidies. Het is een uitwerking van MMIP13 ‘Een robuust en maatschappelijk gedragen energiesysteem’, waarover wij al eerder schreven.

Hoofdlijnen van de subsidiemodule Systeemintegratie

De subsidiemodule Systeemintegratie draait om ‘systeemveranderingen’, dat wil zeggen: ingrijpende veranderingen die nodig zijn om ons energiesysteem geschikt te maken voor de energietransitie. De subsidie is bedoeld voor grote kennis- en innovatievraagstukken op dit gebied. Om deze subsidie te kunnen aanvragen zijn dit de belangrijkste voorwaarden:

 • Samenwerking is verplicht (alleen consortia kunnen subsidie aanvragen)
 • Onderwerpen: een project moet passen binnen een van de drie subsidiethema’s
 • Excellentie: alleen de drie beste projecten ontvangen subsidie (ruim 1 miljoen euro per project).

Hieronder zullen we nader inzoomen op deze drie punten.

Samenwerking en doelgroepen

Voor welke partijen biedt de subsidiemodule Systeemintegratie de beste kansen? Interessant is dit vooral voor partijen die op ‘hoog niveau’ betrokken zijn bij de energietransitie of bij innovaties aan het energiesysteem. Bijvoorbeeld netbeheerders, kennisinstellingen of innovatieve bedrijven. Maar ook andere belangstellenden kunnen zich aansluiten bij een goed samenwerkingsproject (zoals netwerkbedrijven, AI-ontwikkelaars, adviesbureaus, gemeenten en andere relevante partijen).

Subsidiethema’s en onderwerpen

De subsidiemodule Systeemintegratie bestaat uit drie thema’s. Subsidie is alleen mogelijk voor projecten die goed aansluiten op een van deze thema’s en de toegevoegde (verkorte) omschrijving. Het gaat om:

 • Modellen en simulaties (‘multi-modelling tools’). Modellen zijn krachtige hulpmiddelen die helpen bij de besluitvorming rondom het Nederlandse energiesysteem. Zij ondersteunen die besluitvorming met feitelijke informatie. De subsidie is bedoeld voor de ontwikkeling van ‘multi-modellen’ (meerdere, aan elkaar gekoppelde, modellen voor het analyseren van complexe situaties). Belangrijk daarbij: de gebruikte software en applicaties moeten goed aansluiten op elkaar én op alle soorten rekenmodellen.
 • Slimme aansturingssystemen voor een SMCES. Deze afkorting staat voor ‘Smart Multi-Commodity Energiesysteem’, dat wil zeggen: een slim energiesysteem dat is gericht op meerdere energievormen (zoals elektriciteit, warmte, groen gas, waterstof) en bijbehorende infrastructuur. Dit vraagt om een slim besturingssysteem (dat de energie qua vraag en aanbod continu op elkaar afstemt, en bovendien kan schakelen tussen de verschillende energievormen binnen het energiesysteem). De subsidie is bedoeld voor het ontwerpen en testen van zo’n slim besturingssysteem in de praktijk.
 • Besluitvormingstools flexibiliteit. Het energiesysteem van de toekomst moet flexibel zijn en de leveringszekerheid van energie waarborgen. Dit vraagt om goede (software-)tools die kunnen helpen bij het in kaart brengen van flexibiliseringsproducten (zowel vraag als aanbod). De subsidie is bedoeld voor de ontwikkeling van zo’n tool, die flexibiliseringsproducten in kaart brengt, vraag en aanbod kan matchen, en industriebedrijven helpt bij het maken van een goed investeringsbesluit  op het gebied van flexibilisering (als gebruiker of leverancier).

Subsidiebedragen en aanvraagtermijnen

Het indienen van subsidieaanvragen is mogelijk vanaf 15 oktober (9.00 uur). De aanvraagronde sluit op 15 december 2020 (17.00 uur). Het beschikbare subsidiebudget voor de ronde bedraagt in totaal 3,8 miljoen euro. Alleen de drie beste projecten ontvangen subsidie (1 project bij elk thema).

Meer weten?

De experts van PNO en EGEN hebben ruime ervaring met verschillende subsidieprogramma’s, zoals de specialistische regelingen vanuit de Topsector Energie. Zij kunnen vertellen of uw plannen kans maken binnen de TSE-subsidiemodule Systeemintegratie. Of wijzen op andere subsidieregelingen, die misschien beter passen bij uw project of organisatie. Wilt u meer weten over bovenstaande subsidie, of zoekt u ondersteuning van een deskundige partij? Bel 088-838 13 81 of stuur een korte omschrijving van uw project:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement