Wanneer derden- of accountantsverklaring bij de NOW?

 

De nieuwe, strengere veiligheidseisen die het kabinet deze week rondom COVID-19 aankondigde, zullen het voor veel bedrijven moeilijker maken het hoofd boven water te houden. Met name de horeca wordt zwaar getroffen. De speciale steunmaatregelen bieden nog enig soelaas, maar wie daarvan gebruik maakt wordt wel gevraagd de nodige onderbouwing aan te leveren. Zo dienen aanvragers van de NOW-regeling een derdenverklaring of een accountantsverklaring te overleggen.

De NOW-regeling, hoe zat het ook alweer?

De NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) is ingesteld om ondernemers met personeel, die als gevolg van de crisis een omzetverlies van minimaal 20% verwachten, tegemoet te komen. De ondernemer kan voor maximaal twee maal drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen om het personeel te kunnen blijven doorbetalen. Er zijn inmiddels twee aanvraagrondes achter de rug; de derde aanvraagperiode is gestart op 1 oktober en loopt door tot en met 30 juni 2021.

Aanvragers uit de eerste ronde kunnen nu een verklaring insturen

Ondernemers die gedurende de eerste aanvraagronde, die liep van 6 april tot en met 5 juni 2020, NOW hebben aangevraagd, kunnen nu de verklaring insturen waarin de hoogte van het omzetverlies is vastgelegd. Wie geen verklaring instuurt, ontvangt geen tegemoetkoming en moet het ontvangen voorschot terugbetalen.

Wanneer een derdenverklaring en wanneer een accountantsverklaring?

De verklaring waarin het omzetverlies wordt vastgelegd kan de aanvrager niet zelf opstellen. Afhankelijk van de grootte van het verleende voorschot en de definitieve tegemoetkoming wordt de verklaring opgesteld door een gecertificeerde accountant, administratiekantoor, financieel dienstverlener of brancheorganisatie (zo’n verklaring heet een derdenverklaring):

  • de hoogte van het voorschot is tussen 20.000 en 100.000 euro
  • de definitieve tegemoetkoming is tussen 25.000 en 125.000 euro (ongeachte de hoogte van het voorschot)

of door een registeraccountant of gecertificeerde accountants-administratieconsulent (deze verklaring heet een accountantsverklaring)

  • voorschot van 100.000 euro of meer
  • definitieve tegemoetkoming van 125.000 euro of meer (eveneens ongeachte de hoogte van het voorschot).

Een derdenverklaring kan worden ingediend vanaf 7 oktober tot en met 23 maart 2021, een accountantsverklaring dient uiterlijk 30 juni 2021 te zijn ingediend bij het UWV.

PNO partner ffiqs verzorgt derdenverklaring en accountantsverklaring voor u

De financiële specialisten van ffiqs zijn gespecialiseerd in subsidieverantwoording. Het berekenen van omzetverlies, het bepalen van de loonkosten en opstellen van derdenverklaringen en accountantsverklaringen behoren eveneens tot hun dienstverlening. Een logische aanvulling op een brede en subsidiegeoriënteerde expertise. Moet u een derden- of accountantsverklaring inleveren? Laat ons u dan informeren over de mogelijkheden. Wij helpen u graag verder – zeker in deze lastige periode. U kunt ons bereiken via 088-838 13 81 of via onderstaand contactformulier:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement