Subsidie voor veilig en duurzaam transport: aanvraag kan ingediend worden!

In augustus kwam het nieuws dat er een nieuwe subsidie gelanceerd werd door de Vlaamse regering ter bevordering van veilig en duurzaam transport

De Vlaamse Regering heeft het nieuwe subsidiesysteem goedgekeurd op 22 september 2017, maar tot nu toe was het nog niet mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Hier is sinds 23 november verandering in gekomen: bedrijven die in aanmerking komen voor de maatregel kunnen vanaf nu starten met hun digitale aanvraag.

Belangrijk: enkel uitgaven die gemaakt zijn vanaf 1 januari 2017 komen in aanmerking voor steun. Zowel uitgaven voor de aanschaf van nieuwe voertuigen als voor de ombouw van bestaande voertuigen komen in aanmerking voor subsidiëring.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste voorwaarden van de subsidie.

Wat?
 • Subsidie voor veilig en meer duurzaam transport over de weg
 • Max. subsidiebedrag van € 100.000 per onderneming over drie jaar (maximum € 3000 per vrachtwagen)
 • Max. steunpercentage van 80%
 • Enkel steun voor maatregelen die verder gaan dan wat de wet voorschrijft
 • Geen subsidie mogelijk indien al steun ontvangen werd via een andere maatregel.
Wie?
 • (Transport)ondernemingen met een exploitatiezetel in het Vlaams Gewest
 • De onderneming beschikt over minstens één voertuig van meer dan 3,5 ton, bedoeld/gebruikt voor het vervoer van goederen over de weg, dat ingeschreven is in België.
Welke investeringen komen in aanmerking voor steun?
 • Uitgaven voor rijassistentiesystemen voor energiezuinig of verkeersveilig rijgedrag (intelligent speed assistance, adaptive cruise control, alcoholslot, etc.).
 • Uitgaven voor extra veiligheidsvoorzieningen die verder gaan dan de wet voorschrijft (dodehoekcamera’s, systemen om het gebruik van de gsm te blokkeren in een rijdende vrachtwagen, etc.)
 • Uitgaven voor extra voorzieningen met een positieve impact op het milieu (roetfilter, SCR-systeem, maatregelen voor een lagere luchtweerstand, toepassing geluidsreducerend materiaal, etc.)
 • Uitgaven voor maatregelen ter bevordering van de werkingsefficiëntie (transportmanagement- en planningssystemen, milieu- en veiligheidscertificaten, etc.)
 • Ergonomische vormgeving van de bestuurdersplaats (luchtgeveerde stoel, gecertificeerde ligslaapplaatsen, etc.)
 • Uitgaven voor maatregelen ter vermijding van diefstal

De volledige lijst van investeringen die in aanmerking komt voor subsidie kan hier teruggevonden worden, samen met de steunpercentages per investering.

Meer info over de maatregel en hoe een aanvraag in te dienen kan hier teruggevonden worden.