AAL-subsidie voor slimme ICT-innovaties voor ouderen

Het aantal ouderen groeit, en er komt steeds meer behoefte aan innovaties die ouderen helpen om langer zelfstandig te wonen (óók als ze last krijgen van lichamelijke of geestelijke beperkingen). Daarom stelt ZonMw via het AAL-programma (Active and Assisted Living) subsidies beschikbaar voor het ontwikkelen en op de markt brengen van slimme nieuwe producten op dit gebied.

AAL-programma: smart solutions for ageing well

Het AAL-programma is bedoeld voor innovatieve nieuwe producten, diensten of systemen op basis van slimme ICT of technologie. Het programma werkt met jaarlijkse aanvraagrondes of calls. Binnen de AAL-call van 2018 is subsidie mogelijk voor:

  • Samenwerkingsprojecten voor de consumentenmarkt, geleid door bedrijven of gebruikersorganisaties, rondom een innovatie die binnen twee à drie jaar op de markt kan worden gebracht.
  • Samenwerkingsprojecten voor de publieke markt, gericht op strategische oplossingen voor aanzienlijke gebruikersgroepen in minimaal twee landen.
  • Korte samenwerkingsprojecten, gericht op de ontwikkeling van nieuwe ideeën, concepten en samenwerkingsverbanden. Deze projecten mogen zes maanden duren, en kunnen een ‘opstapje’ zijn voor een uitgebreider projectvoorstel voor een volgende AAL-call.

De ICT-oplossingen moeten ouderen helpen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen en te leven met zo weinig mogelijk professionele hulp. Zolang de beoogde ICT-oplossing maar goed vermarktbaar is en ouderen helpt zolang mogelijk zelf keuzes te maken. Nieuwe apparatuur moet hen daarbij helpen.

AAL-subsidie kan oplopen tot 2,5 miljoen euro

De AAL-subsidie kan oplopen tot 2,5 miljoen euro voor een gewoon samenwerkingsproject. De subsidie voor de Nederlandse projectpartners is maximaal 500.000 euro. De AAL-subsidie voor korte samenwerkingsprojecten kan oplopen tot 300.000 euro, en maximaal 100.000 euro voor de Nederlandse deelnemers.

Belangstelling?

Werkt uw bedrijf als ontwikkelaar van slimme ICT-oplossingen voor ouderen? Het aanvragen van de AAL-subsidie is mogelijk tot en met 28 mei 2018. Daarna volgt nog een tweede ronde voor de goedgekeurde projecten. Let op: alleen samenwerkingsverbanden kunnen de AAL-subsidie aanvragen. De samenwerking moet een internationaal karakter hebben (met partners uit minstens drie landen) en bestaan uit minimaal één eindgebruikersorganisatie. Op deze wijze biedt AAL ook kansen voor patiënten- en zorgorganisaties of onderzoeksinstellingen die zich – samen met een productontwikkelaar – oriënteren op bijvoorbeeld het ontwikkelen of testen van een concrete ICT-innovatie voor de internationale markt.

Zoekt u samenwerkingspartners, of bent u benieuwd of u in aanmerking komt voor deze subsidie? Het Life Science & Health team van PNO helpt u graag.

ict