AAL-subsidie voor slimme ICT-innovaties voor ouderen

Het aantal ouderen groeit, en er komt steeds meer behoefte aan innovaties die ouderen helpen om langer zelfstandig te wonen (óók als ze last krijgen van lichamelijke of geestelijke beperkingen). Daarom stelt ZonMw via het AAL2-programma (Active and Assisted Living) subsidies beschikbaar voor het ontwikkelen en op de markt brengen van slimme nieuwe producten op dit gebied.

AAL2-programma: smart solutions for ageing well

Het AAL-programma is bedoeld voor innovatieve nieuwe producten, diensten of systemen op basis van slimme ICT of technologie. Het programma werkt met jaarlijkse aanvraagrondes of calls. Binnen de AAL-call van 2024 is subsidie mogelijk voor:

 • Samenwerkingsprojecten voor de consumentenmarkt, geleid door bedrijven of gebruikersorganisaties, rondom een innovatie die binnen twee à drie jaar op de markt kan worden gebracht.
 • Samenwerkingsprojecten voor de publieke markt, gericht op strategische oplossingen voor aanzienlijke gebruikersgroepen in minimaal twee landen.
 • Korte samenwerkingsprojecten, gericht op de ontwikkeling van nieuwe ideeën, concepten en samenwerkingsverbanden. Deze projecten mogen zes maanden duren, en kunnen een ‘opstapje’ zijn voor een uitgebreider projectvoorstel voor een volgende AAL-call.

De ICT-oplossingen moeten ouderen helpen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen en te leven met zo weinig mogelijk professionele hulp. Zolang de beoogde ICT-oplossing maar goed vermarktbaar is en ouderen helpt zolang mogelijk zelf keuzes te maken. Nieuwe apparatuur moet hen daarbij helpen.

Internationale samenwerking voor ICT-oplossingen

De AAL-subsidie heeft betrekking op projecten die erop zijn gericht om ICT-oplossingen te ontwikkelen voor ouderen en hun omgeving. Er moet sprake zijn van een internationaal samenwerkingsproject, waarbij samen met de gebruikers de uitdaging en scope worden vastgesteld. Om sprake te laten zijn van een AAL-samenwerkingsproject moeten minimaal de volgende Nederlandse partners vertegenwoordigd zijn:

 • één gebruikersorganisatie, zoals een zorgorganisatie, ouderenbond of gemeente
 • één marktgeoriënteerde bedrijfspartner
 • één mkb (kan ook de hiervoor genoemde bedrijfspartner zijn).

Groot aantal toepassingsgebieden

Hoewel in deze AAL-oproep geen toepassingsgebieden zijn gedefinieerd, en er dus sprake is van grote flexibiliteit voor de projectgroep, geeft het programma wel een aantal voorbeelden:

  • zorg en gezondheid: bijvoorbeeld het verzamelen en beheren van medische data ter ondersteuning van therapie en zorgactiviteiten of ter ondersteuning van voeding en persoonlijke hygiëne
  • wonen: producten en diensten rondom water en energievoorziening in de woning, bediening van licht, klimaatcontrole
  • recreatie en cultuur: voor het mogelijk maken of verrijken van recreatieve en culturele activiteiten; gebieden als sport, media en spellen vallen hieronder
  • vitaliteit en vaardigheden: producten en diensten die basis-fysieke, mentale en sociale vaardigheden mogelijk maken, ondersteunen en trainen
  • mobiliteit en vervoer: gericht op vervoer van personen en goederen maar ook reisinformatie, navigatie en oriëntatie-oplossingen
  • werk en training: werkondersteunende maatregelen en oplossingen die werkspecifiek leren en trainen mogelijk maken
  • veiligheid: ter voorkoming van bijvoorbeeld diefstal of het voorkomen van letsel door vallen
   informatie en communcatie: producten en diensten gericht op het verkrijgen van kennis en informatie, het organiseren van dagelijkse bezigheden en het mogelijk maken van communicatie met anderen.

Een groot aantal toepassingsgebieden dus, waarbij ICT een centrale rol dient te spelen.

Hoogte van de subsidie

De hoogte van de AAL-subsidie is onder meer afhankelijk van de duur van het project:

 • voor een klein samenwerkingsproject van 6 tot 9 maanden is voor de gezamenlijke Nederlandse partners maximaal 100.000 euro beschikbaar
 • voor een samenwerkingsproject van 12 tot 30 maanden is dit maximaal 500.000 euro.

Belangstelling?

Werkt uw bedrijf als ontwikkelaar van slimme ICT-oplossingen voor ouderen? Het aanvragen van de AAL-subsidie is nog mogelijk. Let op: alleen samenwerkingsverbanden kunnen de AAL2-subsidie aanvragen. De samenwerking moet een internationaal karakter hebben (met partners uit minstens drie landen) en bestaan uit minimaal één eindgebruikersorganisatie. Op deze wijze biedt AAL2 ook kansen voor patiënten- en zorgorganisaties of onderzoeksinstellingen die zich – samen met een productontwikkelaar – oriënteren op bijvoorbeeld het ontwikkelen of testen van een concrete ICT-innovatie voor de internationale markt.

Zoekt u samenwerkingspartners, of bent u benieuwd of u in aanmerking komt voor deze subsidie? Het Life Science & Health team van PNO helpt u graag.

ict