AKCI-subsidie voor overheden die hun inkoop verduurzamen

Aanbestedende overheidsdiensten die hun inkoopbeleid duurzamer willen maken, kunnen gebruikmaken van de AKCI-subsidie, voor Advies over Klimaatneutraal en Circulair Inkopen. Bijvoorbeeld bij inkooptrajecten op het gebied van grond-, weg- en waterbouw. Zij kunnen de subsidie nog korte tijd aanvragen, tot eind september.

Voor wie is de AKCI-subsidie bedoeld?

Aanbestedingsplichtige overheidsdiensten – zoals gemeenten, provincies en waterschappen- die hun inkooptrajecten duurzamer willen maken, kunnen de AKCI-subsidie aanvragen. Want klimaatneutraal en circulair inkopen wordt steeds belangrijker. Inkopers moeten verder kijken dan alleen naar de beste prijs; ze moeten ook rekening houden met de duurzaamheidsaspecten van nieuwe producten, diensten of werken.

Specifieke kennis ontbreekt

Duurzaam inkopen is geen eenvoudige opgave. Het vraagt om specifieke kennis, die aanbestedende diensten vaak niet in huis hebben. Denk aan het beoordelen en vergelijken van offertes: wat zijn de klimaat- en energieaspecten? Welke offerte scoort het beste qua CO2-reductie, efficiënt grondstoffengebruik, duurzame materialen, of Life Cycle Analysis? Voor aanbestedende diensten is dit vaak een moeilijke klus, omdat de expertise of capaciteit ervoor ontbreekt.

Subsidie voor extern advies

Die ontbrekende kennis is overigens niet het enige probleem. Aanbestedende diensten maken ook te weinig gebruik van externe adviesbureaus. Om die reden is in mei 2019 gestart met de AKCI-subsidie. Via deze regeling kunnen aanbestedende diensten tot 10.000 euro subsidie aanvragen voor het inwinnen van extern advies op maat. Belangrijk daarbij is dat er dan sprake moet zijn van:

  • een aanbestedende overheidsdienst (als subsidieaanvrager)
  • een concreet voorgenomen inkooptraject (klimaatneutraal en circulair)
  • een helder omschreven kennisvraag (waarvoor extern advies wordt gevraagd).

Aanbestedende diensten kunnen de subsidies aanvragen zolang het budget reikt, en dit jaar uiterlijk tot 30 september. De verdeling gebeurt op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Ondersteuning van PNO

Is uw overheidsorganisatie geïnteresseerd in duurzaam inkopen en de bovenbeschreven subsidie? Of in andere subsidies op het gebied van duurzaamheid, klimaat, energiebesparing of zuiniger omgaan met grondstoffen? PNO beschikt over uitgebreide expertise op dit gebied, of het nu gaat om bouwtrajecten, infrastructuur, biobased materialen of CO2-reductie. Onze expertteams wijzen u graag op de beste kansen voor uw investeringsprojecten. Belangstelling? Bel 088-838-1381 of stuur een kort bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement