Verbeterde kansen voor circulaire projecten in de textiel

Het circulair maken van de textielsector heeft nog een lange weg te gaan. Want wereldwijd wordt nog niet 1% van al ons textiel gerecycled tot nieuwe textielproducten. De Europese Commissie wil daarom extra aandacht voor de bijbehorende uitdagingen. En dat is goed nieuws voor partijen die werken aan innovatieve circulaire projecten in de textielsector!

Circular Economy Action Plan: focus op textiel

Om in 2050 een klimaatneutraal Europa te hebben, moet de komende jaren hard worden gewerkt aan het versnellen van de transitie naar een circulaire economie. Dit is ook te lezen in het ‘Circular Economy Action Plan’, dat op 11 maart 2020 werd gepresenteerd door de Europese Commissie. Het plan kan worden gezien als een beleidsagenda om Europa schoner en competitiever te maken.

Een opvallend verschil met het vorige plan uit 2015 is de grote nadruk op de textielsector. Die sector kan een sleutelrol spelen bij het verduurzamen van de economie, het terugdringen van de broeikasgassen, en het verkleinen van de afvalstapel. In dit geval: grote bergen textielafval.

Grotere slaagkansen voor textielprojecten

De Europese Commissie vraagt in het plan extra aandacht voor het ‘circulair’ maken van de textielsector, en ziet daarvoor diverse mogelijkheden. Het gaat daarbij om de gehele textielketen: van eco-design, tot servicemodellen, tot textielinzameling, -sortering en -recycling. Het is te verwachten dat de nieuwe beleidsfocus zal doorwerken in de bestaande subsidieregelingen die nu al een ingang bieden voor textielprojecten. Dit gaat ongetwijfeld zorgen voor extra aandacht en verhoogde slaagkansen voor textielprojecten en -innovaties.

Welke regelingen zijn of gaan al snel open?

Hieronder volgt een kleine greep van Europese en nationale subsidieregelingen die goede kansen bieden voor circulaire innovaties binnen de textielsector:

 • EIC Accelerator – Green Deal heeft 300 miljoen euro beschikbaar speciaal voor duurzame, ‘game-changing’ start-ups en mkb’s. Wees er op tijd bij, want de aanvraag-deadline ligt al op 19 mei!
 • LIFE– Environment and Resource Efficiency biedt cofinanciering voor pilot- en demonstratieprojecten met grote investeringen in de milieusector. De deadline voor het indienen van een concept-aanvraag ligt op 14 juli.
 • Biobased Industries (BBI-JU) biedt specifieke kansen voor biobased oplossingen. Voor de textielsector kan worden gedacht aan bijvoorbeeld duurzame biobased coatings. De deadline voor de aanvraagronde van 2020 ligt op 3 september.
 • Demonstratie Energie- en Klimaatinnovaties (DEI+) biedt kansen voor circulaire projecten die resulteren in een significante CO2-besparing. Zowel pilot- als demonstratieprojecten komen in aanmerking. De regeling staat doorlopend open en momenteel is er nog ruim 22 miljoen euro beschikbaar voor circulaire projecten.
 • TSE Industrie is een recent gestart subsidieprogramma, gericht op onderzoek naar mogelijkheden voor goedkopere, klimaatneutrale en/of circulaire producten en diensten. Het ‘sluiten’ van industriële ketens is een van de drie thema’s van deze regeling. De deadline ligt op 2 juni, dus wacht niet te lang!

Meer weten?

PNO beschikt over een uitgebreid team van specialisten op het gebied van energie, milieu en duurzame mobiliteit. Zij helpen graag bij het vinden van de best passende subsidieregelingen, en bieden optimale ondersteuning bij een subsidie-aanvraagtraject.

Is uw project nog niet helemaal uitgekristalliseerd? Ook dan helpen zij u graag verder! Bijvoorbeeld bij het formuleren van ambities, het ontwikkelen van een project, het vinden van de juiste kennis- en ketenpartners, het opstellen van de business case, of het uitvoeren van een kosten-batenanalyse. Voor meer informatie: bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement