Drie Topsector Energie subsidies van start in april

 

In april 2020 starten drie nieuwe subsidierondes vanuit de topsector energie. Ze vallen onder de paraplu van de Topsector Energie (TSE) en zijn interessant voor bedrijven die werken aan energie-innovaties voor de procesindustrie, de gebouwde omgeving en hernieuwbare energieopwekking.

Drie nieuwe subsidierondes

De drie nieuwe rondes die in april 2020 van start gaan, zijn alle drie onderdeel van de TSE-regeling, een brede parapluregeling vanuit de Topsector Energie (TSE) die met name interessant is voor bedrijven die werken aan R&D-projecten die draaien om breed inzetbare energie-innovaties. Met name voor de procesindustrie, gebouwde omgeving en hernieuwbare energieopwekking. Ook voor R&D-gedreven bedrijven die aansluiting zoeken bij de recente innovatieprogramma’s (MMIP‘s) van de Topsector Energie zijn de TSE-subsidierondes uitermate relevant.

TSE subsidieregeling Industrie

Deze nieuwe subsidieregeling is interessant voor bedrijven die werken aan klimaatneutrale of circulaire innovaties voor Nederlandse industriesectoren. De subsidie is specifiek bedoeld voor innovaties rondom:

 • de sluiting van industriële ketens (inclusief het meenemen van reststromen)
 • een CO2-vrij industrieel warmtesysteem (vooral ontwerp/inrichting van klimaatneutrale energie- en warmtesystemen voor optimale procesefficiëntie)
 • maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen (die zorgen voor klimaatneutrale productieprocessen in 2050).

De subsidie kan oplopen tot 500.000 euro per project. Het project moet vooral bestaan uit R&D-werk en mag een looptijd hebben van maximaal vier jaar. Voor de kenners: deze regeling is een vervolg op twee eerdere TSE-subsidieregelingen: de BBEG (biobased economy en groen gas) en de JIP (Joint Industrie Projecten) voor de procesindustrie.

TSE subsidie regeling Gebouwde Omgeving (GO)

Ook deze subsidie biedt interessante kansen, vooral voor bedrijven die werken aan nieuwe innovaties die helpen om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Daarmee wordt gedoeld op de ontwikkeling van producten en diensten gericht op:

 • doorontwikkeling van ‘aardgasvrije’ arrangementen voor het renoveren van utiliteitsgebouwen of woningen (en ondersteunende processen en diensten)
 • verduurzaming van (collectieve) warmte- en koudevoorziening
 • oplossingen voor betrouwbare, betaalbare en eerlijke elektriciteitsvoorziening.

De subsidie kan oplopen tot 500.000 euro per project. Ook hier gaat het om projecten die bestaan uit onderzoek en experimentele ontwikkeling (R&D) en die binnen twee jaar leiden tot tastbare resultaten. Deze GO-subsidie is een voortzetting van de eerdere subsidiemodule Urban Energy (samen met de MOOI-subsidie voor meer grootschalige projecten).

TSE subsidie regeling Hernieuwbare Energie (HER)

De HER-subsidieregeling bestaat al langer. Voor de nieuwe subsidieronde is een budget van 20 miljoen euro beschikbaar. De subsidie is bedoeld voor innovaties die zorgen voor meer duurzame energieproductie in het jaar 2030. De regeling biedt kansen voor innovaties waarbij de nadruk ligt op kostenreductie en een betere betaalbaarheid van duurzame energie. Denk hierbij aan kostenreductie voor windenergie, zonne-energie, aerothermische energie (lucht), geothermische energie (bodem), hydrothermische energie (oppervlaktewater), en energie uit de oceanen, waterkracht, biomassa, stortgas, rioolwaterzuiveringsgas en biogas. De HER-subsidies zijn bestemd voor grote samenwerkingsprojecten, met een maximale subsidie van zes miljoen euro per project.

Aanvraagrondes

De drie bovenbeschreven TSE-subsidieregelingen gaan alle drie van start op 1 april 2020. Vanaf die datum kunnen er aanvragen worden ingediend tot de vastgestelde sluitingsdatum. Die volgt al redelijk snel:

 • op 2 juni 2020 voor de Industrie-regeling en de GO
 • de HER-regeling staat wat langer open: tot 31 augustus 2020 kunnen aanvragen worden ingediend.

Wat kan PNO voor u doen?

Werkt uw bedrijf aan nieuwe energie-innovaties en wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden? De energie- en milieuexperts van PNO zijn uitstekend op de hoogte van alle mogelijkheden. Bijvoorbeeld via de verschillende TSE subsidie programma’s. Zij vertellen u graag welke regeling(en) de beste kansen bieden voor uw plannen. En natuurlijk kunnen zij u helpen bij indienen van een subsidie met optimale slaagkansen. Bent u nog op zoek naar een samenwerkingspartner voor uw consortium? Ook daarbij is PNO u graag van dienst. Bel 088-838 13 81 of stuur een kort bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement