De bescherming van uw IP en de innovatiebox

Een goede bescherming of structurering van uw bedrijf is belangrijk. Voor de innovatiebox roept dit vragen op. Want, welke gevolgen heeft het onderbrengen van het IP in een aparte IP-B.V., of wat zijn de gevolgen als het patent op naam van een groepsmaatschappij staat? Dit artikel geeft antwoord op deze vragen en maakt duidelijk waar u op moet letten.

Tot 64% belastingvoordeel op winst uit innovatie

De innovatiebox is gericht op het bevorderen van nieuwe innovaties. U kunt gebruik maken van de innovatiebox als uw bedrijf vennootschapsbelastingplichtig is. De winst die voortkomt uit uw innovaties wordt belast met het bijzonder lage vennootschapsbelastingtarief van 9%. Een belastingvoordeel dat kan oplopen tot liefst 64%!

Enkele belangrijke voorwaarden innovatiebox

Voor het toepassen van de innovatiebox gelden een aantal belangrijke eisen. Een eis is dat uw bedrijf beschikt over een innovatief bedrijfsmiddel, een zogenaamd “immaterieel activum”. Dit immaterieel activum moet zijn ontstaan uit uw innovatieve activiteiten waarvoor WBSO is aangevraagd. Ook vereist is dat het immaterieel activum door uzelf is voortgebracht (dus niet aangekocht) en u moet hiervan eigenaar zijn. Over de vereiste eigendom van het immaterieel activum of IP gaat dit artikel.

IP in aparte BV? Dan opletten

Om het intellectueel eigendom (IP) te beschermen kiezen bedrijven er soms voor om dit IP in een aparte B.V. onder te brengen. Omdat voor de innovatiebox vereist is dat het bedrijf ook zelf eigenaar is van het IP, kan hier een probleem ontstaan. Door het onderbrengen van het IP in een aparte B.V. is het bedrijf immers zelf geen eigenaar meer van het zelf ontwikkelde immateriële activum. Als echter sprake is van het onderbrengen van het IP in een B.V. die onderdeel is van de fiscale eenheid vennootschapsbelasting wordt toch voldaan aan de eisen van de innovatiebox. Let hier dus goed op en stem dit af met uw adviseur.

Patent in – buitenlandse – groepsmaatschappij

Als uw innovatieve bedrijfsmiddel wordt beschermd met een patent komt het voor dat het patent op naam komt te staan van een – mogelijk in het buitenland gevestigde – groepsmaatschappij die geen onderdeel is van de fiscale eenheid. Strikt formeel wordt dan niet meer voldaan aan de eisen van de innovatiebox en kan deze dus niet meer worden toegepast. Als echter sprake is van een eigen ontwikkeling waarvan het patent op naam komt te staan van een – mogelijk in het buitenland gevestigde – groepsmaatschappij kan uw bedrijf toch kwalificeren voor de innovatiebox. Vereist is dan wel dat uw bedrijf een exclusieve licentie heeft gekregen om de gepatenteerde technologie te gebruiken.

Meer weten?

Er zijn dus mogelijkheden om uw IP te beschermen en toch gebruik te kunnen maken van de innovatiebox. Ons advies is om u hierover goed te laten adviseren. Neem hiervoor contact op met één van onze innovatiebox-specialisten, bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement