Digital Europe lanceert eerste serie subsidieoproepen

Het lijkt soms wel of tegenwoordig alles draait om ‘klimaat’ en de energietransitie. Maar onze huidige tijd kent natuurlijk nog veel meer ingrijpende transities. Zo zitten we ook midden in de overgang naar een ‘digitale’ wereld. En ook bij die digitale transitie liggen allerlei uitdagingen, en is er veel behoefte aan innovaties. Precies daarover gaat het Europese steunprogramma Digital Europe. 

Waarvoor staat Digital Europe?

Digital Europe is de naam van een nieuw EU-financieringsprogramma voor de digitale transitie. Digitale technologie en de bijbehorende infrastructuur spelen een steeds belangrijkere rol in ons privéleven en op ons werk, bij het bedrijfsleven en bij overheidsdiensten. In ons dagelijks leven zijn we afhankelijk van de nieuwe technologieën die ons ter beschikking staan. Maar tegelijkertijd is het belangrijk dat Europa niet te afhankelijk wordt van systemen en oplossingen uit andere delen van de wereld.

Het programma Digital Europa (soms ook gestyleerd als: DIGITAL) wil bijdragen aan deze doelen. In grote lijnen gaat het daarbij om vijf hoofdthema’s:

 1. supercomputing
 2. artificial intelligence
 3. cybersecurity
 4. digitale vaardigheden (advanced digital skills)
 5. breed uitrollen van digitale technologieën.

Het programma krijgt een budget van ongeveer 7,5 miljard euro (2021-2027), en kan gezien worden als een belangrijke aanvulling op andere Europese financieringsprogramma’s, zoals Horizon Europe (voor onderzoek en innovatie), de Connecting Europe Facility (het CEF-programma voor digitale infrastructuur), en de structuurfondsen voor regionale economie (EFRO).

Hoe werkt het programma?

Een waarschuwing vooraf: Digitaal Europa is geen eenvoudig programma. Partijen die hierin geïnteresseerd zijn, moeten in ieder geval bereid zijn om zich terdege te verdiepen in het programma. Bijvoorbeeld in het werkprogramma 2021-2022, of de sub-programma’s over Cybersecurity of EDIH (European Digital Innovation Hubs). Die geven een eerste beeld van de beleidsuitgangspunten en de prioriteiten van de EU. Verdere details staan in de bijbehorende oproeprondes. Het indienen van subsidieaanvragen is namelijk alleen mogelijk voor projecten die aansluiten op specifieke oproepen (‘calls for proposals’).

Eerste oproeprondes voor Digital Europe

Recent verscheen de eerste serie calls, met bijna dertig afzonderlijke calls! Belangstellenden kunnen hiervoor voorstellen insturen van 17 november 2021 tot 22 februari 2022. Hieronder volgt een beknopt overzicht van alle calls, die alle gaan over (zeer) specifieke onderwerpen. Nadere details over een call zijn te vinden via de hyperlinks:

Coordination and Support Actions (CSA)

Naast de bovenstaande calls, verscheen ook een groot aantal oproepen voor zogeheten ‘Coordination and Support Actions’ (CSA). Daarbij gaat het kort gezegd om het uitvoeren van bepaalde ondersteunende activiteiten (zoals onderzoeksopdrachten of bijvoorbeeld het opzetten van een kenniscentrum of secretariaat). De subsidiesteun voor deze activiteiten bedraagt 100% van de projectkosten. De lat ligt hier wel hoog, want belangstellende partijen moeten beschikken over (zeer) specifieke, hoogwaardige relevante expertise. Zo is Digital Europe op zoek naar deskundige partijen voor de volgende activiteiten met als onderwerp:

Daarnaast verscheen er nog een aantal CSA-calls, specifiek gericht op ‘preparatory actions’ ter voorbereiding op de volgende onderwerpen:

Wat kan PNO voor u doen?

Met de snelle deadline van 22 februari 2022 zal het duidelijk zijn dat het nu nog ‘van scratch af aan’ opzetten van een project een behoorlijk stevige klus zal zijn. En dat geldt ook voor het opstellen van een bijbehorende subsidieaanvraag. De echte kanshebbers zijn vooral partijen die al langer op de hoogte zijn van de plannen voor Digital Europe, en bovendien uitstekend bekend zijn met de bovengenoemde onderwerpen. Bent u zo’n partij, en werkt u aan concrete plannen die goed aansluiten op een van deze calls? Dan kijken we graag of de experts van PNO u verder van dienst kunnen zijn bij het opstellen (of optimaliseren) van uw subsidieaanvraag! Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement