DKTI-subsidie voor transportinnovaties krijgt groen licht

Belangrijk nieuws voor partijen met innovatieplannen voor de transportsector: binnenkort start eindelijk een tweede aanvraagronde voor de DKTI-Transport subsidie. In dit artikel geven wij alvast informatie waarmee u uw aanvraag tijdig in de startblokken kunt zetten.

Wat is de DKTI-Transport subsidie?

DKTI staat voor Demonstratieregeling Klimaat Technologieën en Innovaties in Transport. Doel van de subsidie is het versnellen van goede en groene innovaties in de transportsector. De nadruk ligt daarbij op het ontwikkelen, testen en demonstreren van nieuwe uitstoot-verminderende technieken en andere klimaatinnovaties. Hieronder volgt een korte beschrijving van de DKTI-subsidie. Overigens wel onder voorbehoud, aangezien de definitieve subsidieronde voor 2019 op dit moment nog niet is gepubliceerd.

Voor wie is de DKTI interessant?

De DKTI-subsidie biedt kansen voor partijen die werken aan transport-innovaties. De exacte thema’s voor 2019 zijn nog niet vastgesteld, maar het zou kunnen gaan om bijvoorbeeld het ontwikkelen van emissiearme vervoermiddelen voor wegvervoer (zoals brandstofcel-voertuigen, elektrisch vrachtvervoer, of motortechnologie voor schone brandstoffen), of uitrol/gebruik van infrastructuur voor ‘alternatieve brandstoffen’ (zoals waterstof, biobrandstoffen en elektriciteit).

Een goed DKTI-project moet in ieder geval voldoen aan deze basisvoorwaarden:

  • het project heeft betrekking op een innovatie die nog niet op de markt is
  • de innovatie is levensvatbaar en bestaat uit een sterke ‘businesscase’
  • de projectfase ligt tussen de ontwikkeling van een prototype en de marktvoorbereiding/demonstratie.

Welke typen projecten vallen binnen de DKTI-Transport subsidie?

Vanuit de DKTI is subsidie mogelijk voor de volgende typen projecten:

  • Experimentele ontwikkeling van nieuwe producten of diensten. Hierbij gaat het om het bouwen van een prototype, het testen en valideren ervan (‘proof of principle’), pilots en demonstraties. De subsidie kan oplopen tot 500.000 euro per project van maximaal twee jaar.
  • Haalbaarheidsstudies ter voorbereiding van een experimenteel ontwikkelingsproject. De subsidie vergoedt 50% van de kosten en bedraagt maximaal 50.000 euro per studie.
  • Proeftuinen: dit zijn realistische gebruiksomgevingen waar een nieuwe innovatie voor het eerst in de praktijk wordt toegepast. De subsidie is bedoeld voor gezamenlijke investeringen in vervoersmiddelen of lokale infrastructuur. Indicatief subsidiebedrag: tot twee miljoen euro per samenwerkingsproject.
  • Project-cofinanciering voor uitrol van lokale infrastructuurvoorzieningen voor alternatieve brandstoffen. Deze cofinanciering is bedoeld voor projecten die al steun ontvangen vanuit een Europees subsidieprogramma, en kan oplopen tot één miljoen euro per project.
  • Innovatieclusters: samenwerkingsverbanden rondom gedeelde faciliteiten en sectorgerichte kennisnetwerken. Deze subsidie kan oplopen tot 300.000 euro per cluster.

Timing en budget

De DKTI biedt verschillende interessante subsidiekansen voor transportinnovaties. Samenwerking is doorgaans een belangrijk element, maar geen verplichting. Belangstellenden wordt geadviseerd om tijdig te starten met de voorbereiding van hun project en/of consortium. Zoals gesteld is de DKTI-ronde nog niet gepubliceerd: de voorwaarden en bedragen kunnen dus afwijken van de indicaties hierboven.

De start van de DKTI-ronde wordt verwacht ‘begin 2019’. Een deadline is nog niet bekend, maar de vorige ronde was slechts twee maanden open voor aanvragen. Het budget voor de DKTI-subsidie in 2019 bedraagt 32 miljoen euro.

Bij de vorige DKTI-aanvraagronde in 2017 zijn 33 projecten gehonoreerd, waaronder 11 proeftuinprojecten en 3 nieuwe innovatieclusters. PNO was onder meer betrokken bij de aanvraag voor het consortium FLEX EV rondom een snellaadplein.

Wat kan PNO voor u doen?

Heeft u plannen die aansluiten op de bovenstaande onderwerpen? Of wilt u meer weten over de DKTI-subsidie? Leg ons uw plan of vraag voor. De experts van PNO-team Transport vertellen u graag meer en kunnen u helpen bij het voorbereiden van een goede subsidieaanvraag. Bel ons op 088-8381381 of stuur ons een berichtje.Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

* = verplicht veld.

Wanneer u op 'Verzend' klikt gaat u akkoord met ons Privacy Statement