Eurostars-subsidie open voor aanvragen t/m 30 januari

Innovatie, marktgerichtheid, en internationalisering zijn succesbepalende factoren voor mkb’s met groeiambities. Voor hen is er het populaire subsidieprogramma Eurostars dat mkb’s met R&D-activiteiten helpt om in Europees verband innovatieprojecten van de grond te krijgen.

Subsidie van idee tot werkend product

Uw idee staat daarbij centraal. Eurostars staat namelijk open voor innovaties binnen elk technologiegebied zolang het een civiele toepassing heeft. Wel wordt u uitgedaagd om met uw innovatie (economische) waarde te creëren en daarmee uw concurrentiepositie te versterken en een solide businesscase te borgen. Eurostars ondersteunt daarom projecten in de onderzoeks- en ontwikkelfase met als eindpunt een werkend prototype dat wordt gedemonstreerd in een relevante omgeving. Het is de bedoeling dat twee jaar na afronding van het Eurostars-project het product klaar is voor de markt of klinische trials.

Samen sterk

Een belangrijk onderdeel van Eurostars is samenwerking; om risico’s te delen, nieuwe kennis te verwerven of toegang te krijgen tot nieuwe markten. Veelal gaat het om samenwerking tussen mkb’s en universiteiten of kennisinstellingen, maar ook grote bedrijven kunnen participeren. Goede projecten bestaan vaak uit een samenwerking binnen de innovatieketen, zoals met een toeleverancier, een productiepartner of een potentiële klant. In een typisch Eurostars-project werken drie tot vier partijen samen uit twee tot drie verschillende ‘Eurostarslanden’.

Hoge slaagkans

De gemiddelde slaagkans voor een Eurostars-aanvraag ligt rond de 30%. Het is desondanks een competitief programma, waarbij alleen de meest belovende projecten subsidie krijgen. In de septemberronde is een door PNO opgestelde aanvraag op de eerste plaats is geëindigd.

Hulp nodig?

Het opzetten, uitwerken en omschrijven van een excellent innovatieproject en het bijeenbrengen van een Europees samenwerkingsverband behoren tot de kernactiviteiten van PNO. In ons internationale netwerk bevinden zich onder andere mkb’s, het grootbedrijf en kennisinstellingen met expertise in alle sectoren. Heeft u dus hulp nodig bij uw subsidieaanvraag, of het vinden van geschikte partners? Neem dan contact op met een van onze experts.