Extra subsidie voor Noord-Nederlandse innovatieprojecten

U bent ondernemer in Noord-Nederland en ziet mooie kansen voor uw innovatieve ideeën? Aan het subsidieklimaat zal het in elk geval niet liggen. Na het succes van de Call Valorisatie en Kennisontwikkeling begin dit jaar, gaat er nu een nieuwe ronde van deze subsidieregeling open. Vanaf 15 november 2021 valt er 8,5 miljoen euro te verdelen.

Nieuwe kennis staat centraal

We hebben het hier over de Uitvoeringsregeling OP EFRO Valorisatie en Kennisontwikkeling 2021. Een regeling die tot doel heeft bedrijven en kennisinstellingen in Drenthe, Friesland en Groningen te helpen om kansrijke innovatieve producten en diensten te ontwikkelen. Het aanboren, ontwikkelen en toepassen van nieuwe kennis neemt daarbij een centrale plaats in.

Waarvoor is het budget bestemd?

De onlangs al aangekondigde tweede ronde van deze regeling volgt op het succes van de eerste ronde, afgelopen voorjaar. Onder voorbehoud van de definitieve besluitvorming stelt het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) deze tweede ronde open van 15 november 2021 tot en met 31 maart 2022. Het subsidiebudget is bestemd voor:

  • valorisatieprojecten, oftewel innovatietrajecten gericht op de ontwikkeling van nieuwe producten, concepten, technologieën en diensten, dan wel het testen van innovatieve toepassingen in de praktijkomgeving gericht op de valorisatie van nieuwe technieken
  • kennisontwikkelingsprojecten, oftewel onderzoeksprojecten of andersoortige projecten waarin kennisontwikkeling centraal staat.

Hoeveel subsidie is er beschikbaar?

De subsidie bedraagt bij een valorisatieproject 40% en bij een kennisontwikkelingsproject 50% van de totale subsidiabele kosten. Daadwerkelijke samenwerking loont, dit levert een subsidieverhoging op van 5 procentpunten. De vastgestelde maxima bedragen 1,25 miljoen euro per project en 750.000 euro per projectpartner. In totaal is een budget van 8,5 miljoen euro te verdelen. Wat in het oog springt, is dat de percentages en maxima wat lager liggen dan tijdens de eerste ronde van de regeling. Er was toen ook meer budget beschikbaar (18 miljoen euro). SNN wil in de tweede ronde toch zoveel mogelijk partijen laten profiteren van de subsidie en heeft daarom de maxima van de regeling naar beneden bijgesteld.

Wees er snel bij, want…

De nieuwe openstelling is in elk geval goed nieuws voor alle innovatieve ondernemers in onze noordelijke provincies. Zoals gezegd gaat deze tweede ronde half november open. Maar… zoals bij zoveel regelingen geldt ook hier: wees er snel bij! Het budget wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Wij zijn u graag van dienst

Is uw onderneming gevestigd in Noord-Nederland en wilt u uw innovatieve ideeën tot ontwikkeling brengen? De consultants van PNO-team Groningen helpen u graag bij het onderzoeken van de mogelijkheden en het indienen van uw subsidieaanvraag. De Call Valorisatie en Kennisontwikkeling kan daarbij in beeld komen, maar bijvoorbeeld ook de populaire VIA-regeling (Versneller Innovatieve Ambities). Wilt u weten wat er allemaal kan? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement