Gezocht: partijen die digitale innovatie in de regio versnellen

 

De Europese Commissie is op zoek naar samenwerkingsverbanden die digitale innovatie in hun regio willen ondersteunen en versnellen. Geselecteerde consortia zullen onderdeel uitmaken van een netwerk van European Digital Innovation Hubs (EDIH’s).

Digitalisering stimuleren in de regio

Via een digitale agenda wil de Europese Commissie Europa niet minder dan oppermachtig maken op het gebied van digitalisering. High Performance Computing, Artificial Intelligence, Cybersecurity: het zijn voorbeelden van gebieden waarop Europa koploper wil worden. Hoewel de agenda Europees is, begint de uitvoering ervan in de regio’s van de lidstaten. Dit is de reden dat RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, regionale samenwerkingsverbanden oproept zich aan te sluiten bij het netwerk van European Digital Innovation Hubs, ofwel EDIH’s, en zo het regionale aanspreekpunt voor bedrijven te worden op het gebied van digitalisering.

One-stop-shop

De oproep spreekt van ‘samenwerkingsverbanden’. Aan de samenstelling daarvan worden geen eisen gesteld, anders dan dat binnen zo’n verband het brede palet aan digitaliseringsdiensten moet kunnen worden aangeboden. Dit kan dus van alles zijn: het bieden van expertise, onderzoeks- en testfaciliteiten, training en opleiding, netwerkactiviteiten, ondersteuning bij innovatie tot en met helpen bij het vinden van financiering. Kortom, een EDIH is een one-stop-shop voor bedrijven die hun processen, diensten en producten willen verbeteren met behulp van digitale technologieën.

Eerst een voorselectie

Aanvragen van potentiële EDIH’s worden in een voorselectie eerst door RVO beoordeeld. Alleen door RVO goedgekeurde aanvragen krijgen de gelegenheid om bij de EU een uitgebreid voorstel in te dienen. In dit voorstel komen onderwerpen aan de orde als:

 • de samenstelling van het samenwerkingsverband
 • toelichting op de te verstrekken ondersteuning, dienstverlening en werkwijze en hoe deze aansluiten op de specifieke regio
 • meetbare doelstellingen
 • aansluiting op regionale en nationale agenda’s
 • opzet en uitvoering van het project
 • impact voor de regio
 • financiering

De mogelijkheid wordt geboden om het voorstel te bespreken met RVO en de ministeries van EZK en BZK. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken moet het voorstel uiterlijk 24 augustus door RVO zijn ontvangen. Het definitieve voorstel moet uiterlijk 28 september 2020 bij RVO zijn ingediend. De beste EDIH-voorstellen worden door RVO doorgestuurd naar Brussel. De indieners worden dan door de Europese Commissie uitgenodigd om deel te nemen aan een EU-brede competitie voor financiering.

Wilt u meer weten over EDIH?

Is uw organisatie of bedrijf actief betrokken bij een regionaal samenwerkingsverband dat bedrijven en overheden ondersteuning biedt op het gebied van moderne digitale toepassingen? En wilt u meer weten over de bovenstaande subsidieronde? Neem dan contact met ons op via 088-8381381 of stuur ons een berichtje.


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement

  ict