GIST-subsidie voor schonere productieprocessen

 

Er zijn steeds meer nieuwe innovaties beschikbaar voor industriebedrijven die hun processen schoner en duurzamer willen maken. Die zien vaak op tegen de bijbehorende technische risico’s. Industriebedrijven in Zuid-Nederland kunnen nog korte tijd gebruik maken van de GIST-subsidie. Vorige week startte de zesde en laatste subsidieronde, die loopt tot eind januari 2021.

Doel van de GIST-subsidie

GIST is een subsidieregeling voor industriebedrijven die hun productieprocessen schoner en duurzamer willen maken. De naam staat voor ‘Growing Industry through a Sustainability Transition’. De GIST-regeling is onderdeel van Interreg VA Vlaanderen-Nederland, dat mede wordt gefinancierd vanuit het EFRO-programma (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). Doel van de GIST-subsidie is het overbruggen van de ‘Valley of Death’ voor goede duurzame technologische innovaties, die anders de markt niet zouden bereiken door de hoge ontwikkelkosten of technische risico’s. Vaak wil een ondernemer – voordat hij een investeringsbesluit kan nemen – eerst een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren. Voor deze studie is de GIST-subsidie bedoeld.

Wie kunnen deze subsidie aanvragen?

Industriebedrijven kunnen de GIST-subsidie aanvragen wanneer zij:

 • behoren tot de proces- of maakindustrie
 • bereid zijn om te investeren in een innovatieve technologie of een ‘cleantech-oplossing’
 • gevestigd zijn in de grensregio Vlaanderen-Nederland (in Nederland zijn dat alléén de provincies Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland en Limburg).

Subsidie voor uitvoeren van ‘externe’ haalbaarheidsstudies

De huidige GIST-subsidieronde is gericht op het uitvoeren van een ‘FEED-light haalbaarheidsstudie’. Zo’n studie moet voldoen aan de volgende basiscriteria:

 • Het betreft een haalbaarheidsstudie, gericht op het oplossen van specifieke technische vragen rondom het bevorderen van een efficiënte omgang met energie of grondstoffen.
 • De looptijd van de haalbaarheidsstudie is maximaal zes maanden. De studie moet starten vóór 1 april 2021 en uiterlijk 1 oktober 2021 zijn afgerond.
 • De studie wordt uitgevoerd door een onafhankelijke deskundige partij (zoals een kennisinstelling, laboratorium, onderzoeksbureau), en de totale kosten liggen tussen de 15.000 en 80.000 euro.

Hoeveel bedraagt de GIST-subsidie?

De GIST-subsidie vergoedt 50% van de kosten voor het inhuren van externe expertise voor de haalbaarheidsstudie. De subsidie kan oplopen tot een bedrag van maximaal 40.000 euro. De huidige aanvraagronde (de zesde en laatste ronde) is nog geopend tot en met 31 januari 2021. Het subsidiebudget wordt verdeeld volgens het tenderprincipe: de beste projecten eerst!

Belangstelling?

De subsidie-experts van PNO kunnen helpen bij het opstellen van een GIST-subsidieaanvraag met optimale slaagkansen. Ook kunnen zij u alles vertellen over andere subsidieregelingen die passen bij uw project of plannen. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement