Maak historische teksten toegankelijk met AI

De overheid daagt ondernemers uit om met behulp van Artificial Intelligence (AI) historische handgeschreven archieven te ontsluiten. Specifiek gaat het om 1 miljoen scans van het VOC-archief en 1 miljoen scans van notariële archieven. Voor projecten is SBIR-subsidie beschikbaar die kan oplopen tot 66.666 euro (incl. BTW) per prototype.

Eén in plaats van twee fasen

Hoewel een SBIR-subsidie normaal gesproken uit twee fasen bestaat, te weten een haalbaarheidsfase en een prototypingfase, is op deze oproep alleen de tweede fase, dus die van prototyping van toepassing. De reden hiervoor is dat het Nationaal Archief onlangs al uitgebreid voorbereidend onderzoek heeft gedaan. Dit onderzoek heeft zich gericht op vier onderdelen:

 • het zichtbaar maken van de ijsberg: met behulp van het handschriftherkenning platform Transkribus zijn 1 miljoen scans van het archief van de Verenigd Oost-Indisch Compagnie (VOC) uit de 17e en 18e eeuw geselecteerd en 1 miljoen scans van notariële archieven uit de 19e eeuw
 • het verkrijgen van aanvullende informatie over het archief dat wordt getranscribeerd, de beschikbare datasets en de belangrijkste uitdagingen voor het zoeken en tonen van transcripties
 • de beschrijving van het architectuurkader waarbinnen de te ontwikkelen functionaliteit moet worden gerealiseerd
 • persona’s voor de nieuwe website; dit zijn profielen van de (typische) klantgroepen van het Nationaal Archief.

De fase waarop deze SBIR-oproep betrekking heeft is het toegepast onderzoek en de ontwikkeling van een prototype dat aan de randvoorwaarden en uitgangspunten, zoals gedefinieerd in het vooronderzoek, voldoet.

Nationaal Archief kiest uit inzendingen één partij om vervolgtraject mee in te zetten

Een onafhankelijke commissie zal de ingezonden voorstellen beoordelen op basis van de criteria. Per criterium valt een maximum aantal punten te verdienen:

 • Impact 50 punten: het gaat hier om doelmatigheid, effectiviteit, robuustheid van de oplossing etc.
 • (Technologische) haalbaarheid 40 punten: hierbij kunt u denken aan de mate van vernieuwing, duurzaamheid en overdraagbaarheid van de oplossing
 • Economisch perspectief 10 punten: het verdienmodel, kansen in de Nederlandse markt en voor export, enzovoort.

De doorontwikkeling vindt plaats met de ‘winnende’ partij. Voor deze doorontwikkeling is nog eens 385.000 euro beschikbaar.

Projectvoorstel uiterlijk 23 september indienen

Er is nog maar weinig tijd om deze subsidie aan te vragen. Een projectvoorstel moet uiterlijk 23 september om 13:00 uur zijn ingediend. Ziet u desalniettemin kansen voor uw project of oplossing dan denken onze IT-specialisten graag met u mee. Neem in dat geval contact met ons op via 088-8381381 of stuur ons een berichtje.


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement

  ict