MEI-subsidie stimuleert energie-innovaties in glastuinbouw

De overheid stimuleert ook duurzaamheid in de glastuinbouwsector. Innovatie is hiervoor essentieel: bijvoorbeeld om CO2-uitstoot te verminderen of energie te besparen. Als u een idee of project heeft op dit gebied kunt u MEI-subsidie (Marktintroductie Energie-Innovaties Glastuinbouw) aanvragen van 17 april tot en met 26 mei.

MEI-subsidie voor energie-innovaties in de glastuinbouw

De MEI-subsidie stimuleert investeringen in de toepassing van innovaties die energiebesparing opleveren in de glastuinbouw of die de productie van energie uit hernieuwbare energiebronnen van de glastuinbouwer bevorderen. In tegenstelling tot andere subsidies voor de glastuinbouw is de MEI geen gewone ‘investeringssubsidie’. Een subsidieaanvraag heeft betrekking op investeringen in:

 • kassen
 • kasenergiesystemen
 • of een combinatie van deze twee.

Alleen investeringen in kas- of kasenergiesystemen die zich in de beginfase van de marktintroductie bevinden, komen in aanmerking voor subsidie. Dit kan ook een eerste toepassing van een innovatief systeem zijn.

Wie kunnen aanvragen?

Subsidie is beschikbaar voor glastuinbouwers. Dit zijn landbouwondernemingen met glasopstanden. Mkb’s, grote bedrijven en samenwerkingsverbanden van deze twee komen in aanmerking.

Subsidiebijdrage en budget

De subsidie bedraagt:

 • 30% van de projectkosten voor een grote onderneming
 • 40% van de projectkosten voor een mkb
 • minimaal 125.000 euro per aanvraag
 • maximaal 1,5 miljoen euro per aanvraag.

De kosten die voor subsidie in aanmerking komen, hebben betrekking op de bouw, aanschaf en advieskosten binnen een project. Het beschikbare budget is 8,5 miljoen euro.

Wat is doorslaggevend voor verkrijgen MEI-subsidie?

Alleen de beste projecten krijgen subsidie. Aanvragen krijgen een hogere ranking wanneer de investering:

 • meer bijdraagt aan klimaat-neutrale glastuinbouw door een zo laag mogelijk gebruik van primaire energie en een zo laag mogelijke CO2-uitstoot
 • meer bijdraagt aan de kennisontwikkeling in de glastuinbouwsector
 • een groter technisch, teelttechnisch en economisch perspectief heeft
 • gericht is op teelt-technisch of economisch inpasbare systemen die een hoger niveau van ontwikkeling of doorontwikkeling vertegenwoordigen.

Uw kas(energiesysteem) subsidiëren?

Werkt u aan innovatie in uw kas of in de glastuinbouw? Wij helpen u graag onderzoeken of de MEI-subsidie aansluit bij uw ideeën of projecten. Neem contact op met de energie-experts van PNO. Bel 088-838 13 81 of vul het contactformulier in.


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement