MIT Haalbaarheid aanvragen? Wees er snel bij!

Als mkb-ondernemer volop bezig met innovatie? Vanaf 12 april kunt u weer MIT-subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsproject. Het subsidiebedrag kan oplopen tot 20.000 euro.

MIT, laagdrempelig en voor een brede doelgroep

MIT staat voor ‘Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren’. Deze subsidieregeling bestaat al jaren en is destijds in het leven geroepen om innovaties van het mkb beter te laten aansluiten bij het Nederlandse topsectorenbeleid. De regeling is inmiddels erg populair, en dat is niet zo vreemd: MIT is laagdrempelig, heeft aantrekkelijke voorwaarden en dient een brede doelgroep. Ook dit jaar is het weer mogelijk om MIT-subsidie te ontvangen voor kennisvragen, R&D-samenwerkingsprojecten en haalbaarheidsprojecten. Voor deze laatste categorie start op 12 april een nieuwe aanvraagronde.

Meteen even dit…

Belangrijk om te weten: de subsidies voor MIT-haalbaarheidsprojecten worden verdeeld volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. De belangstelling voor deze subsidie is zeer groot, en zorgde er bij eerdere rondes voor dat het beschikbare budget al na één dag overvraagd was. Het is dus van groot belang om er snel bij te zijn!

Wat is een MIT-haalbaarheidsproject?

Een ‘haalbaarheidsproject’ is voor de MIT-regeling een studie naar de economische en technische haalbaarheid van een voorgenomen technische innovatie. Die innovatie kan een nieuw product zijn, maar ook een nieuw productieproces of een nieuwe dienst. Het haalbaarheidsproject mag bestaan uit technisch R&D-werk, maar zeker ook uit deskresearch. Denk daarbij aan een marktverkenning, concurrentieanalyse, octrooionderzoek, literatuuronderzoek of inventarisatie van beschikbare technologie (en potentiële samenwerkingspartners).

Veel MIT-haalbaarheidsprojecten zijn gericht op nieuwe productieprocessen – of verbetering van bestaande processen – om de productie slimmer, efficiënter of schoner maken. Bij andere projecten ligt de nadruk op onderzoek naar nieuwe materialen, energietechnologie of ICT. Ook kan het bijvoorbeeld gaan om logistieke oplossingen. In een eerder artikel schreven wij al over een project van start-up Nubes. Zij kregen MIT-subsidie voor een haalbaarheidsstudie naar de inzet van automatisch geleide voertuigen in magazijnen.

Het bedrijf dat subsidie aanvraagt, mag het haalbaarheidsproject zelf uitvoeren of dit uitbesteden aan derden. Het project mag maximaal twaalf maanden duren. De MIT-subsidie vergoedt tot 40% van de kosten, met een maximum van 20.000 euro.

Andere MIT-subsidie-instrumenten

Naast haalbaarheidsprojecten is er ook MIT-subsidie te verkrijgen voor R&D-samenwerkingsprojecten. Het gaat dan om projecten waarbij twee of meer innovatieve mkb’s samenwerken op het gebied van R&D. Het subsidiebedrag kan in dit geval oplopen tot 350.000 euro. Toekenning van de subsidie vindt plaats op basis van rangschikking, hier gaat het dus om ‘punten scoren’. Van 1 juni tot en met 13 september is er voor deze R&D-projecten een nieuwe aanvraagronde. Ook lijkt het erop dat er al eerder – nog deze maand – een extra R&D-subsidieronde komt die speciaal gericht is op AI-projecten (Artificial Intelligence).

En ten slotte zijn er nog de kennisvragen, ook die komen in aanmerking voor MIT-subsidie. Een mkb-ondernemer die een kennisvraag wil stellen aan een kennisinstelling, kan daarvoor tot 3.750 subsidie krijgen in de vorm van een kennisvoucher. Op 12 april gaat een nieuwe aanvraagronde van start (gelijktijdig met de nieuwe ronde voor MIT Haalbaarheid).

Interesse in MIT? Wij zeggen: aan de slag!

We benadrukken het nog maar eens: wilt u met uw haalbaarheidsproject in aanmerking komen voor MIT-subsidie, dan loont het om er (razend)snel bij te zijn! De openstelling start zoals gezegd op 12 april, het is zaak uw subsidieaanvraag nog diezelfde dag in te dienen. Uiteraard helpen wij u daar graag bij. De afgelopen jaren hebben de experts van PNO honderden MIT-haalbaarheidsprojecten ingediend – en met succes. Gaat u ook voor een optimale slaagkans? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement