Met MKB Idee investeren in scholing en ontwikkeling medewerkers

De subsidie MKB Idee helpt mkb’s knelpunten op te lossen op het gebied van scholing en ontwikkeling van medewerkers. Met het oog op de verwachte knelpunten in de technische, IT en energiegerelateerde arbeidsmarkt is dit absoluut een belangrijk stimuleringsinstrument.

Wegnemen van belemmeringen

Hoewel niet in directe zin, levert de subsidieregeling MKB Idee toch ondersteuning aan mkb’s die willen investeren in de kennis en ontwikkeling van hun personeel. Dit doet zij door subsidie te verstrekken voor investeringen

  • met het oog op meer technisch opgeleid personeel
  • in menselijk kapitaal met het oog op digitalisering
  • in projecten waarmee, met het oog op de klimaat- en energietransitie, een nieuwe aanpak wordt gerealiseerd om mensen en middelen anders in te zetten op plekken waar ze de meeste toegevoegde waarde hebben.

Zoals hierboven aangegeven betreft MKB Idee geen subsidie voor het volgen van een opleiding. Met de subsidie kunnen projecten worden ondersteund die bijvoorbeeld scholingstrajecten makkelijker maken, de aansluiting tussen onderwijs en praktijk verbeteren of de onderlinge uitwisseling van kennis vergemakkelijkt. Projecten die voor MKB Idee in aanmerking komen moeten dus oplossingen bieden voor belemmeringen die mkb’s ervan weerhouden te investeren in menselijk kapitaal.

Bijzonderheden over MKB Idee

De subsidie kan worden aangevraagd door individuele mkb’s en samenwerkingsverbanden. Een samenwerkingsverband kan bestaan uit mkb’s (minimaal 65%), kennisinstellingen, branchorganisaties en andere organisaties. De kosten die redelijkerwijze zijn verbonden met de uitvoering van het project zijn volledig subsidiabel. Al met al dus een aantrekkelijke subsidie die een stevige impuls moet kunnen geven aan het aanpakken van een grote uitdaging.

Wilt u meer weten?

Heeft u plannen die mogelijk aansluiten op MKB Idee? Onze scholing- en arbeidexpert bespreekt ze graag met u en kijkt of er daadwerkelijk aanknopingspunten zijn met deze subsidie. Bel ons op 088-8381381 of stuur ons een berichtje:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement