Nieuwe subsidieronde CrossRoads2 Sustainable Energy komt eraan

Het CrossRoads2 Sustainable Energy programma heeft al twee subsidierondes achter de rug. Een derde subsidieronde komt eraan. Het programma richt zich op grensoverschrijdende samenwerking tussen Zuid-Nederlandse en Vlaamse mkb’s. Inzet is het terugdringen van de CO2-uitstoot in de grensregio. Heeft u een innovatieproject en bent u op zoek naar een Vlaamse samenwerkingspartner?

Wat is het doel van CrossRoads2 Sustainable Energy?

Het CrossRoads2 Sustainable Energy programma is een onderdeel van het Interreg-programma voor de grensregio Vlaanderen-Nederland (‘Interreg VI’). Het doel van het programma is het stimuleren van grensoverschrijdende innovatieprojecten (samenwerkingsprojecten) tussen mkb’s in Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) en Vlaanderen die een rechtstreekse impact hebben op de CO2-uitstoot in de grensregio. Het streven is het realiseren van een reductie van 3800 ton CO2 op jaarbasis.

Wie kunnen aanvragen?

Tot de doelgroep van CrossRoads2 Sustainable Energy horen samenwerkingsverbanden van minstens twee mkb’s met het volgende profiel:

 • gevestigd in de CrossRoads2 Sustainable Energy-regio (minstens één Zuid-Nederlandse partner in Zeeland, Noord-Brabant of Limburg en minstens één Vlaamse partner)
 • actief op het gebied van kansrijke cross-sectorale en cross-technologische innovaties, die passen binnen de topclusters van de Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie en waarbij een duidelijke CO2-reductie kan worden behaald: High Tech Systemen (Energiesystemen, Systemen in bouw); Chemie en materialen; Agrofood; Cleantech; Biobased economy; Logistiek; Maintenance.

Een goed begin is het halve werk

Een goed innovatieproject begint met het vinden van een goede competente samenwerkingspartner. Wanneer u hier tijdig mee begint, vergroot dat de slaagkans van uw project. Heeft u al een concreet innovatieproject maar nog geen Vlaamse samenwerkingspartner? Dankzij ons uitgebreide netwerk aan weerszijden van de grens, en met kantoren in zowel Zuid-Nederland als België, helpen we u graag bij het vinden van een geschikte partner. De nieuwe subsidieronde staat open van 1 april tot en met 30 april 2021.

Waar moet een innovatieproject aan voldoen?

Een innovatieproject is een planmatig geheel van activiteiten dat nieuw moet zijn voor de sector, hoofdzakelijk gericht op experimentele ontwikkeling, en met als doel om de innovatie te demonstreren in een prototype van een nieuw proces of product en/of daaraan gekoppelde dienst. Daarnaast moet een innovatieproject een aantoonbare impact hebben voor de regio en bijdragen aan het versterken van de CrossRoads2 Sustainable Energy -sectoren (en/of aan ‘crossovers’ tussen twee of meer van deze sectoren). Ook moeten de projectpartners de technische en commerciële haalbaarheid van het project voldoende kunnen aantonen.

Subsidie en budget

De projectkosten van een innovatieproject moeten minimaal 100.000 euro en maximaal 300.000 euro bedragen . De subsidie vergoedt 50% van de projectkosten en is maximaal 150.000 euro. Het budget voor de vorige ronde was 1,3 miljoen euro. Het precieze budget voor de nieuwe ronde is nog niet bekendgemaakt.

Beste projecten krijgen subsidie

De subsidieverstrekker beoordeelt innovatieprojecten volgens het tenderprincipe – alleen de beste projecten krijgen subsidie – en toetst daarbij aan de volgende criteria: bijdrage aan CO2-reductie in de grensregio; competenties van de uitvoerders, mate van innovativiteit van het project, economische impact, grensoverschrijdende meerwaarde en de kwaliteit van het projectplan.

Voorbeeldprojecten

Projecten die al eerder CrossRoads2 subsidie hebben ontvangen, zijn onder meer:

 • Nieuwe folie verhoogt rendement van zonnepanelen: ontwerpen van een folie dat de ongebruikte stralen (UV- en infrarood) reflecteert
 • Extra luchtinjectie maakt scheepsmotoren groener: ontwikkeling van een innovatieve compressor waardoor de hoeveelheid roet vermindert
 • Van bermgras tot transportbrandstof: ontwikkeling van een nieuwe vergistingsinstallatie voor bermgras waarbij het geproduceerde gas als transportbrandstof wordt ingezet.
 • Efficiëntere windturbines door slimme fotonische strip: het ‘Smart Photonic Sleeve’ project koppelt een op glasvezel gebaseerde sensoroplossing aan een module voor geavanceerde verwerking van optische signalen voor gebruik in zware industriële roterende applicaties.

Meer weten?

Wilt u meer weten over CrossRoads2 Sustainable Energy of zoekt u ondersteuning bij het vinden van een geschikte samenwerkingspartner? PNO ondersteunt u hierbij, net als bij het vormgeven van een goed project en een optimale subsidieaanvraag. Neem contact op met onze regiospecialisten via 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement