NWO publiceert oproep ‘Innovaties voor wind- en zonne-energie’

 

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft de subsidieoproep ‘Innovaties voor wind- en zonne-energie’ gepubliceerd. De oproep draagt bij aan de energietransitie en stimuleert onderzoek naar innovaties voor wind- en zonne-energie. De deadline voor het indienen van een vooraanmelding is 28 januari 2021.

Wat is het doel van ‘Innovaties voor wind- en zonne-energie’?

Het Klimaatakkoord streeft een volledig CO2-vrij elektriciteitssysteem na rond 2050. Wind- en zonne-energie spelen een belangrijke rol in deze energietransitie, maar hiervoor is maatschappelijk draagvlak, een forse kostenreductie en meer efficiëntie nodig. Bij een toename van wind- en zonne-energie wordt ook het circulariteitsvraagstuk steeds belangrijker. De subsidieoproep ‘Innovaties voor wind- en zonne-energie’ draagt bij aan de energietransitie en stimuleert onderzoek naar efficiëntie, kostenreductie en circulair ontwerp van materialen, systemen en processen voor wind- en zonne-energie.

Wie kunnen aanvragen?

Een consortium moet een aanvraag indienen en bestaat verplicht uit:

 • één hoofdaanvrager
 • één of meer medeaanvragers
 • twee of meer cofinanciers

Ook mogen één of meer samenwerkingspartners deelnemen aan het consortium. Alle deelnemers moeten een actieve rol spelen bij het formuleren van de onderzoeksvragen en bij de opzet en de uitvoering van het project. Onderzoekers van door NWO aangewezen kennisinstellingen kunnen de subsidie aanvragen. De medeaanvrager is ook onderzoeker aan een van genoemde kennisinstellingen.

Cofinanciers die deelnemen aan het consortium dragen in cash en/of in-kind bij aan het project. In deze oproep ontvangen ze geen subsidie van NWO. Cofinanciers kunnen private of publieke partijen zijn. Samenwerkingspartners (bedrijven; publieke en private organisaties, en overige instellingen) ontvangen geen subsidie en dragen geen cofinanciering bij aan het onderzoeksvoorstel, maar zijn wel nauw betrokken bij de uitvoering van het onderzoek en/of de kennisbenutting.

Wat kan aangevraagd worden?

Consortia kunnen voor diverse modules een aanvraag indienen:

 • personele kosten: maximaal 119 euro per uur
 • materiële kosten: 15.000 euro per jaar per fte wetenschappelijke positie
 • investeringen: maximaal 150.000 euro voor investeringen in apparatuur, dataverzamelingen en/of software (bijvoorbeeld lasers, specialistische computers of computerprogramma’s)
 • kennisbenutting: te denken valt aan het maken van een lespakket, een haalbaarheidsstudie naar toepassingsmogelijkheden, kosten voor het indienen van een octrooiaanvraag, of een business developer.
 • internationalisering: stimuleren van internationale samenwerking tot maximaal 25.000 euro
 • money follows Cooperation: biedt de mogelijkheid om een deel van het project door een kennisinstelling met een publieke taak buiten Nederland uit te laten voeren.
 • projectmanagement: maximaal 5% van het budget.

Budget en hoogte subsidiebijdrage

Het beschikbare budget is in totaal 5 miljoen euro. Dit bedrag wordt evenredig verdeeld over de onderzoekslijnen Wind en Zon met ieder 2,5 miljoen euro. Voor het aanvragen van subsidie gelden een aantal voorwaarden:

 • Onderzoeksvoorstellen hebben een totale omvang van minimaal 750.000 euro en maximaal 1,5 miljoen euro.
 • NWO financiert maximaal 85% van de totale projectkosten.
 • De verplichte cofinanciering vult de rest van de financiering aan. 

Over de aanvraagprocedure

Het aanvragen van de subsidie gebeurt in twee fasen. De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is 28 januari 2021. De deadline voor het indienen van aanvragen is 1 juni 2021. NWO beoordeelt zowel vooraanmeldingen als volledige aanvragen aan de hand van vier beoordelingscriteria:

 • probleemstelling en -analyse, bijdrage aan oplossing
 • verwachte impact en route naar impact
 • kwaliteit consortium
 • kwaliteit onderzoek.

Wat kan PNO voor u doen?

Is uw onderzoeksinstelling of bedrijf betrokken bij innovaties op het gebied van wind- of zonne-energie? Het expertteam van EGEN, onderdeel van de PNO Groep, heeft hier veel ervaring mee. Zij vertellen u graag welke subsidieregelingen het beste aansluiten op uw plannen! Bijvoorbeeld binnen de hierboven beschreven subsidieoproep of een subsidieregeling van de Topsector Energie, de EU, of een regionale subsidieverstrekker. Belangstelling? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement