Oekraïne partnerfaciliteit gepubliceerd

Bent u een ondernemer met een internationale scope of vertegenwoordigt u een maatschappelijke organisatie? En draagt u in samenwerking met een Oekraïense partner bij aan het herstel en de wederopbouw van Oekraïne? Dan is het nieuwe subsidieprogramma Oekraïne partnerfaciliteit van het ministerie van Buitenlandse Zaken mogelijk interessant voor u.

Wat is het doel van de Oekraïne partnerfaciliteit?

Sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne zijn de behoeften van het land enorm groot. Oekraïne heeft dringend ondersteuning nodig in diverse sectoren, waaronder landbouw, water en gezondheidszorg. Nederland kan in deze sectoren een waardevolle bijdrage leveren. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft daarom het subsidieprogramma Oekraïne partnerfaciliteit opgezet en gepubliceerd. Dit nieuwe programma heeft een tweeledig doel:

 • bijdragen aan het herstel van de schade veroorzaakt door de Russische invasie
 • bevorderen van de wederopbouw en duurzame economische ontwikkeling in Oekraïne.

De al genoemde sectoren – landbouw, water en gezondheidszorg – staan hierbij centraal. NB Humanitaire noodhulp valt niet onder deze regeling.

Wie komen in aanmerking?

De Oekraïne partnerfaciliteit ondersteunt partnerschappen van Nederlandse en internationale bedrijven en maatschappelijke organisaties, zoals ngo’s, kennisinstellingen en brancheorganisaties. Daarbij gelden de volgende eisen:

 • Het partnerschap bestaat uit minimaal twee en maximaal zes partners, waarvan tenminste één lokale in Oekraïne gevestigde organisatie met kennis van de lokale context.
 • Alle partners zijn private rechtspersonen.
 • Elke partner heeft voldoende expertise in en capaciteit voor het soort activiteiten die hij binnen het partnerschap uitvoert.
 • Alle partners zijn noodzakelijk voor het behalen van de doelstelling van de activiteiten waarvoor het partnerschap subsidie aanvraagt.
 • Het partnerschap moet gevormd zijn vóór het indienen van de aanvraag.

Een Nederlandse onderneming of maatschappelijke organisatie dient de subsidieaanvraag in namens een partnerschap (penvoerder).

Wat voor soort projecten?

De Oekraïne partnerfaciliteit ondersteunt projecten die bijdragen aan het herstel van schade die is ontstaan door de Russische invasie en de wederopbouw van Oekraïne en/of duurzame economische ontwikkeling, in de sectoren landbouw, water of gezondheidszorg. Projecten duren minimaal zes maanden en maximaal vier jaar. Ze hebben tot doel om tekortkomingen in de markt aan te pakken en omvatten activiteiten die anders niet uitvoerbaar zouden zijn.

Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het verschaffen van toegang tot drinkwater, essentiële gezondheidszorg, versterking van voedselzekerheid, het creëren van arbeidsplaatsen en het stimuleren van plaatselijke bedrijvigheid en ondernemerschap. De uitgevoerde activiteiten moeten nauw aansluiten op de urgente lokale behoeften in Oekraïne en gericht zijn op het verbeteren van de levensomstandigheden van de plaatselijke bevolking. Zo mogelijk streven projecten ook naar het versterken van de positie van kwetsbare groepen, onder wie vrouwen en jongeren.

Subsidiebedrag, budget en deadline

De subsidie bedraagt maximaal 100% van de totale projectkosten die voor subsidie in aanmerking komen. Een subsidieaanvraag bedraagt minimaal 500.000 euro en maximaal 5 miljoen euro. Het beschikbare budget is 25 miljoen euro. Voordat u een aanvraag kunt indienen, vult u eerst een verplichte (!) quickscan in. Dit kunt u doen tot uiterlijk zes weken voor afloop van de aanvraagperiode. Vervolgens heeft u een adviesgesprek bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) die een niet-bindend advies geeft. U kunt een aanvraag indienen vanaf 11 september tot en met 31 december 2023.

First come first serve!

RVO beoordeelt aanvragen voor de Oekraïne partnerfaciliteit op volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen. Hierbij geldt ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Wacht dus niet af en kom in actie! Bij de beoordeling toetst de subsidieverstrekker aan de volgende criteria:

 • aansluiting bij lokale behoeften en prioriteiten (20-32 punten)
 • resultaten en impact (25-43 punten)
 • plan van aanpak en doelmatigheid (15-25 punten).

Om in aanmerking te komen voor de Oekraïne partnerfaciliteit moet de kwaliteit van uw aanvraag voldoende zijn. Dat betekent dat uw project een minimaal aantal punten per criterium haalt en in totaal minimaal 60 punten. Resultaten en impact leggen het meeste gewicht in de schaal.

Oekraïne partnerfaciliteit aanvragen?

Heeft u plannen, samen met minimaal één Oekraïense partner, voor het aanvragen van de Oekraïne partnerfaciliteit? De experts van PNO helpen u graag verder bij het opstellen van de verplichte quickscan, het uitwerken van een projectvoorstel, het vinden van consortiumpartners en het indienen van een optimale aanvraag. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement