REACT-EU subsidie voor slim, duurzaam en gezond Limburg

Limburgse mkb’s maken kans op in totaal 6 miljoen aan subsidies vanuit het Europese REACT-EU programma, zo maakte het LIOF bekend in een recent persbericht. Ondernemers kunnen de subsidies aanvragen voor innovatieprojecten op het gebied van digitalisering, duurzaamheid en gezondheid. Lees in dit artikel waar de kansen liggen voor uw bedrijf.

REACT-EU programma voor regio Limburg

REACT-EU is een Europees herstelpakket om de EU-lidstaten uit de COVID-19 crisis te helpen. Schreven wij vorige week over de REACT-EU subsidiekansen in Noord-Nederland; deze week is het de beurt aan het Limburgse mkb. Ook in deze zuidelijke provincie gaat het om subsidiekansen rondom drie thema’s: slim (digitalisering), duurzaam (energie en circulariteit) en gezond. De subsidiegelden vanuit REACT-EU worden in Limburg verdeeld onder de noemer ‘Limburg Herstelt en Versnelt’. Dat project bestaat uit drie onderdelen: LimburgToekomstbestendig, LimburgToerisme, en het programma International Trade Development. Hieronder volgt per onderdeel een korte beschrijving:

1. LimburgToekomstbestendig

Dit meerjarige subsidieprogramma ondersteunt innovatieve mkb’s in vrijwel alle Limburgse sectoren. Zoals industrie, logistiek, agrofood, bouwnijverheid, waterbedrijven, afvalbeheer en energievoorziening. Maar ook crossovers van deze sectoren. En sinds kort staat het programma ook open voor mkb’s in de detailhandel (retail) die willen innoveren, vergroenen en/of digitaliseren.

Voor alle sectoren geldt steeds dezelfde belangrijke voorwaarde: het moet gaan om een innovatie met een kansrijke businesscase, die óók bijdraagt aan de maatschappelijke opgaven ‘slim, duurzaam en gezond’. Concreet is het mogelijk om de subsidie aan te vragen voor een:

 • InnovatieProject (het ontwikkelen van een prototype). De subsidiebijdrage vergoedt 35% van de kosten en kan oplopen tot een subsidiebedrag van maximaal 50.000 euro.
 • CollectiefProject (kansenverkenningen rondom toekomstbestendig ondernemen, gericht op innovatieve producten, diensten, processen en/of bedrijfsmodellen). De subsidie vergoedt 75% van de (externe) kosten en kan oplopen tot maximaal 7.500 euro.
 • AdviesProject (het toetsen van de haalbaarheid van een innovatie). De subsidie vergoedt 50% van de kosten voor de inzet van een externe deskundige, en kan oplopen tot maximaal 7.500 euro.

2. LimburgToerisme

Dit subsidieprogramma draait helemaal om de sector Toerisme en Recreatie. Het programma staat open voor ‘innovaties’ vanuit samenwerkende ondernemingen. Meer concreet wordt gezocht naar goede ideeën rondom vernieuwende productmarkt-combinaties, met een economische én maatschappelijke impact voor de Limburgse regio. Mkb’s kunnen subsidie aanvragen voor een:

 • Innovatieproject (het realiseren van nieuwe ideeën). De subsidie vergoedt 35% van de kosten, en kan oplopen tot 25.000 euro voor een samenwerkingsproject of 10.000 euro voor een individueel bedrijf.
 • Voucherproject (het toetsen van de haalbaarheid van innovaties). Deze subsidie vergoedt 50% van de kosten, en kan oplopen tot 10.000 euro voor een samenwerkingsproject of tot 2.500 euro voor een individueel bedrijf.

3. International Trade Development

Dit derde programma helpt Limburgse mkb’s bij het verkennen en betreden van internationale markten. Daarbij ligt veel nadruk op de Limburgse topsectoren agrofood, industrie en logistiek (en crossovers tussen deze sectoren). Het programma biedt ondernemers vooral praktische ondersteuning: gezamenlijke events, matchmaking en buitenlandse handelsmissies. Waar mogelijk legt het programma ook een link naar relevante (landelijke of regionale) exportbevorderende regelingen of subsidievouchers voor deelname aan handelsmissies.

Wat kan PNO voor u doen?

Behoort uw bedrijf tot het Limburgse mkb, en heeft u concrete plannen voor een nieuwe innovatie die van belang is voor de vergroening en/of digitalisering van de Limburgse economie? PNO vertelt u graag meer over de kansen binnen REACT-EU of een andere passende regeling. Het subsidieteam van het PNO-kantoor in Maastricht ziet uw plannen met belangstelling tegemoet! Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement