Samen sleutelen aan een groene en slimme Noordzeeregio

Internationaal samenwerken in de regio langs de Noordzee, van Frankrijk tot Noorwegen? Bedrijven en instellingen die willen werken aan een groene, slimme en leefbare Noordzeeregio en die het interessant vinden om óver grenzen heen te kijken, kunnen een beroep doen op het Interreg-subsidieprogramma.

Uitdagingen in de Noordzeeregio

Het programma Interreg Noordzeeregio 2021-2027 is in het leven geroepen om de regio groener, slimmer en leefbaarder maken. Met Interreg-steun kunnen internationale samenwerkingsverbanden nieuwe ideeën testen en gezamenlijke uitdagingen in de Noordzeeregio aanpakken. De beschikbare gelden – in totaal 171 miljoen euro – zijn afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Het programma kent een viertal prioriteiten, elk met een aantal doelstellingen:

 • Robuuste en slimme economieën in de Noordzeeregio
  • versterken van onderzoeks- en innovatiecapaciteiten en invoeren van geavanceerde technologieën
  • ontwikkelen van vaardigheden voor slimme specialisatie, industriële transitie en ondernemerschap
 • Een groene transitie in de Noordzeeregio
  • verbeteren van de energie-efficiëntie en verminderen van de uitstoot van broeikasgassen
  • bevorderen van hernieuwbare energie
  • stimuleren van slimme energiesystemen, opslag en netwerken
  • versnellen van de overgang naar een circulaire economie
  • aansturen op duurzame multimodale mobiliteit in de stedelijke omgeving
 • Een klimaatbestendige Noordzeeregio
  • bevorderen van de klimaatadaptatie, risicopreventie en rampenbestendigheid
  • verbeteren van de biodiversiteit en groene infrastructuur in de stedelijke omgeving en verminderen van vervuiling
 • Een beter bestuur in de Noordzeeregio
  • meer aansturen op samenwerking.

Openstellingen en subsidiepercentages

Interreg Noordzeeregio (officiële naam: Interreg North Sea Region) staat open voor bedrijven en instellingen uit Nederland, Denemarken en delen van België, Frankrijk, Duitsland, Zweden en Noorwegen. Om in aanmerking te komen voor Interreg-steun moeten zij deel uitmaken van een samenwerkingsverband dat bestaat uit ten minste drie projectpartners uit drie verschillende aan het programma deelnemende landen.

Op dit moment is Interreg Noordzeeregio opengesteld voor het indienen van aanvragen. Het betreft hier de tweede subsidieoproep van het programma, deze staat open tot en met 14 november 2022 (17:00 uur). De Interreg-subsidie bedraagt maximaal 60% van de kosten voor projectpartners gevestigd in een EU-lidstaat en maximaal 50% van de kosten voor projectpartners gevestigd in Noorwegen.

Projecten moeten in elk geval optimaal aansluiten bij de genoemde prioriteiten en doelstellingen van het programma. De kans op subsidie wordt alleen maar groter als in het project aspecten als digitalisering en de verbinding tussen stad en platteland een rol spelen. En dan is er nog de mate van samenwerking binnen de Noordzeeregio: in de praktijk werken succesvolle projecten samen met vijf tot tien regionale partners uit vier tot zeven Noordzeelanden.

Overigens worden ook kleinschalige projecten nadrukkelijk uitgenodigd om mee te doen. Het gaat dan om projecten met een maximaal projectbudget van 500.000 euro en een maximale projectduur van achttien maanden. Deze vormen sinds 2021 een aparte categorie binnen het programma.

Méér dan alleen de Noordzeeregio

Interreg Noordzeeregio is één van de Interreg-programma’s waar Nederland aan meedoet. Zo zijn er programma’s voor samenwerking in de Vlaams-Nederlandse en Duits-Nederlandse grensregio’s en de Euregio Maas-Rijn, maar bijvoorbeeld ook voor heel Noordwest-Europa of zelfs Europa-breed. In totaal bestaat Interreg voor de periode 2021-2027 uit 96 programma’s, steeds met uiteenlopende vormen van samenwerking tussen nationale, regionale en lokale partijen uit verschillende (EU-)landen.

PNO, expert in Interreg-projecten

Denkt u als bedrijf of instelling óver grenzen heen? Draagt uw idee bij aan een slimmer, groener en leefbaarder Europa? De experts van PNO helpen u graag verder. Samen met u gaan wij op zoek naar geschikte projectpartners en werken wij uw ideeën uit tot een voorstel waarmee u bij Interreg voor de dag kunt komen. Een heeft u eenmaal subsidie ontvangen, dan verzorgt PNO-dochter ffiqs de financiële toetsing van het project.

Zomaar een greep uit de Interreg-projecten waarbij wij betrokken zijn (geweest):

 • SHARE-North – ontwikkelen, implementeren en evalueren van gedeelde mobiliteit (carpoolen, auto- en fietsdelen) in stedelijke en landelijke gebieden
 • QCAP – ontwikkelen van een monitoringssysteem voor groenten en fruit in opslagruimten
 • Fibersort – ontwikkelen van een optische sorteertechnologie voor afgedankte kledingstukken, met als doel deze terug te brengen in de kringloop als hoogwaardige grondstof voor nieuwe kleding
 • Care-Peat – herstellen van veengebieden, zodat CO2 weer wordt opgeslagen in de bodem en dus niet terechtkomt in de atmosfeer.

Maar wij hebben aan nog veel meer Interreg-projecten meegewerkt, dus met onze ervaring op dit gebied zit het wel goed! Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement