Interreg Vlaanderen-Nederland steunt grensregio

Slimme, groene en inclusieve groei zonder grensobstakels, dat is wat het subsidieprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland wil bereiken. De eerste oproep is gelanceerd, samenwerkingsverbanden in de grensregio kunnen zich tot en met 31 maart aanmelden.

69 miljoen voor de eerste oproep

Deze maand is het programma Interreg Vlaanderen-Nederland 2021-2027 van start gegaan. Doel van het programma is “het stimuleren van vernieuwende grensoverschrijdende projecten in de Vlaams-Nederlandse grensregio, die bijdragen aan een slimmer, groener, socialer Europa en een Europa zonder grenzen”. De eerste oproep is nu gelanceerd, het programma kent hiervoor 69 miljoen euro toe – ongeveer een derde van het totale budget voor de gehele looptijd. De beschikbare gelden zijn afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Wie, wat, waar?

Het programmagebied beslaat geheel Vlaanderen en de Nederlandse provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Zowel (mkb-)bedrijven als publiekrechtelijke organisaties komen in aanmerking voor ondersteuning. Het moet dan wel gaan om een grensoverschrijdend project, waarbij minimaal één Vlaamse en één Nederlandse partner met elkaar samenwerken.

De eerste oproep, die begin februari werd gelanceerd, staat tot en met 31 maart (18:00 uur) open voor projectaanmeldingen. Het Comité van Toezicht van het programma selecteert op 29 juni de aanmeldingen die door mogen naar de volgende ronde. Tot en met 25 november is er dan gelegenheid om de geselecteerde aanmeldingen uit te werken tot volwaardige projectvoorstellen.

De subsidie vanuit het programma bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten. Er geldt per project geen minimum- of maximumbudget.

Slimmer, groener, socialer

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet het project invulling geven aan één van de volgende doelstellingen:

  • Een slimmer Europa: ontwikkelen en versterken van mogelijkheden voor onderzoek en technische vernieuwing; ontwikkelen van vaardigheden voor slimme specialisatie en ondernemerschap.
  • Een groener Europa: bevorderen van duurzaam energiegebruik (energie-efficiëntie, hernieuwbare energiebronnen, slimme energiesystemen, minder uitstoot van broeikasgassen); bevorderen van klimaatadaptatie en rampen-risicopreventie; bevorderen van circulariteit en hulpbron-efficiëntie; bevorderen van biodiversiteit en groene infrastructuur en vermindering van verontreiniging.
  • Een socialer Europa: werken aan doeltreffende en inclusieve arbeidsmarkten; werken aan gelijke toegang tot inclusief en hoogwaardig onderwijs (‘een leven lang leren’); versterken van de rol van cultuur en duurzaam toerisme in de economische en sociale ontwikkeling.
  • Een Europa zonder grenzen: overwinnen van grensobstakels bij grensoverschrijdende communicatie en samenwerking (wegwerken van bestuurlijke en juridische hindernissen, opbouwen van wederzijds vertrouwen).

Wij zijn u graag van dienst

Bent u met uw bedrijf of instelling actief in de Vlaams-Nederlandse grensregio en denkt u óver grenzen heen? Draagt uw idee bij aan een slimmer, groener, socialer Europa en een Europa zonder grenzen? PNO, met vestigingen aan beide zijden van de grens, helpt u graag verder. Samen met u werken wij uw idee uit tot een voorstel waarmee u bij Interreg voor de dag kunt komen. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement